bilimkurgu kulubu

Dizi

Tarih: 5 Mayıs 2015 | Yazar: İsmail Yamanol

0

Stargate Mitolojisinden Bir Kesit: Bir Uygarlığın Bölünüşü

Günümüzden birkaç milyon yıl önce, Ori Galaksisi’nde hüküm süren kadim bir uygarlık yaşıyordu. Kendilerine “Alteranlar” diyen bu uygarlık, gün gelecek yaşlı ve yorgun kâinatımızın kaderini derinden etkileyecekti. Alteranlar, evrimin basamaklarını hızla atladıkça, sonu gelmez bir gelişme sürecine girmişlerdi. Ama onları, içten içe kemirecek olan bir nifak tohumu sessiz sedasız filizleniyor ve bu güçlü uygarlık kendi içinde bir bölünmeye doğru amansızca sürükleniyordu. Zira: uygarlık içinde, “dinsel” ve “bilimsel” düşünce eğilimleri etrafında toplanan iki farklı felsefi grup ortaya çıkmaya başlamıştı. Dinsel düşünce biçimini temel alan Ori’lar, bilimden yana olan Kadimler‘i baskı altında tutmaya ve onlar üzerinde mutlak bir egemenlik kurmaya çalışıyor, bu tutumları da git gide bir despotizme dönüşüyordu.

Kadimler, Ori’ların bu ateşli ve baskıcı tutumları karşısında bir eylem planı üretmek zorundaydılar. Grubun fikir önderleri kendi aralarında sürekli olarak görüşmeler yapıyor; ama konu belli başlı noktalarda kilitleniyordu. Çünkü Kadimler olası bir iç savaşa girmek istemiyordu. Kaldı ki, “savaş” kavramı, kendi felsefi bakış açılarına taban tabana zıt bir olguydu. Öte yandan da bir şeylerin yapılması gerekliliği aşikâr boyutlara ulaşmıştı. Kimi Kadimler, “Hakikat Sandığı(The Ark of Truth) adını verdikleri aygıtın artık kullanılması gerektiğini ileri sürmeye başlamışlardı. Söz konusu aygıt; bir kimseye, savunduğu ya da inandığı ne olursa olsun, gerçeği gösterebilen ve bu gerçeği ona benimsettirebilen son derece gelişmiş bir buluştu. Kadimler kendi aralarında, aletin Ori’lar üzerinde kullanılmasının ahlaki ve felsefi boyutları üzerine pek çok hararetli tartışma gerçekleştirdiler ve sonunda eğer aleti kullanırlarsa kendileriyle çelişecekleri sonucuna varıp, “kullanılmamasına ve bulunmamak üzere saklanılmasına” hükmettiler.

Tüm bunların yanı sıra, izlenecek yol haritası üzerinde görüşmelerine devam eden Kadimler, nihayetinde gizlice Ori Galaksisi’ni terk etmeye ve kendilerine yeni bir vatan bulmaya karar verdiler. Alınan bu karar, kimilerince bir son ve kimilerince de yeni bir başlangıç olarak değerlendirildi. Kadimler, kendi öz vatanlarından gizlice kaçmak zorunda kalmalarına çok üzülseler de, alınan karara boyun eğeceklerdi. Çünkü Ori’lardan kurtulmalarının başka bir “insancıl” yolu yoktu. Kadimler, gizlice Ori Galaksisi’ni terk etmeye hazırlanırken, Amelius adında mucit bir Kadim, sevgilisine “aklıma çok harika bir fikir geldi” diyerek, heyecanla “Çılgın Projesini” gösterir. Amelius’un aklına gelen “harika fikirYıldız Geçidi’dir.

Etiketler: , , , , ,


Yazar Hakkında

Amatör bir düş gezgini ve saplantılı bir bilimkurgu hayranı. Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstelendiği Bilimkurgu Kulübü'nde at koşturmayı sürdürüyor. Daha mutlu, daha yaşanası ve daha özgür bir gelecek için…