bilimkurgu kulubu

Dizi Goauld Sistem Lordları

Tarih: 25 Ocak 2017 | Yazar: Can Kaçan

0

Goa’uld Sistem Lordları

Egeria

egeria

Mitolojik köken: Roma su perisi

Egeria, bir zamanlar üst düzey bir Sistem Lordu idi. Tau’ri’yi ev sahibi olarak kabul etmek yanlış geldi ve bir kraliçe olduğu için 2000 yıl önce Yüce Sistem Lordu Ra’ya karşı isyan eden Tok’ra’yı doğurdu. Ra, bunun üzerine derhal harekete geçti ve Egeria’yı Pangar gezegenine hapsetti. Pangaralılar, Egeria’nın soyunu Tretonin üretmek için kullandı. Egeria, Pangaralıları durdurma umuduyla yavrularını sabote etti, bu da gezegende tıbbi bir krize yol açtı. SG-1 tarafından keşfedildikten sonra Tok’ra Kelmaa, Egeria için kendini feda etti. Kraliçe ölmeden önce, Pangara halkını iyileştirmek için gerekli bilgileri verdi.

Hathor

hathor

Mitolojik köken: Mısır aşk ve doğurganlık tanrıçası

Hathor, bir zamanlar Ra’nın Kraliçesi ve Heru’ur’un annesi olan bir Sistem Lordu idi. Tau’ri isyanından sonra, bir lahit içine hapsedildi. Arkeologlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra, Yıldız Geçidi Komutanlığı’na giderek üssü ele geçirmeye çalıştı. Sonunda yenildi ve Yıldız Geçidi’nden kaçtı. Hathor, beynini yıkadığı Jaffalardan yeni bir ordu kurdu ve Teal’c haricinde SG-1’in hepsini ele geçirdi. Onlardan bilgi çıkarmaya çalıştı, fakat uğraşları işe yaramayınca son çare olarak Albay Jack O’Neill’a ortakyaşam yerleştirdi. Ancak O’Neill bir Tok’ra tarafından kurtarıldı. Hathor’un üssü sonunda Teal’c, Bra’tac ve Binbaşı General George S. Hammond tarafından yönetilen isyancı Jaffalarca saldırıya uğradı. O’Neill tarafından kriyojenik bir havuza atılarak öldürüldü.

Heru’ur/Horus

Heru'ur

Mitolojik köken: Ra’nın oğlu ve Mısır intikam tanrısı

Heru’ur, bir zamanlar Ra ve Hathor’un oğlu olan güçlü bir Sistem Lordu idi. Bir Asgard anti-Goa’uld cihazı olan Thor’un Çekicinin imhasının ardından Cimmeria’yı istila etti. SG-1 ve Gairwyn, Thor ile temasa geçti. Gezegene gelen Thor’un gemisi, Heru’ur’un ordu ve gemilerini yok etti ve onu Yıldız Geçidi’ne çekilmeye zorladı. Amaunet’i ele geçirmek için Abydos’a gitti, ancak orada SG-1 tarafından yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. Heru’rur sonunda Apophis ile bir ittifak planladı; ancak Apophis, Heru’ur’un gemisini yok etti ve güçlerini ele geçirdi.

Indra

balor

Mitolojik köken: Hint tanrıların kralı

Indra, bir zamanlar Prakriti’yi yöneten küçük bir sistem lorduydu. Ancak rakip Sistem Lordlarından Vrita’ya karşı açtığı savaşı kaybedince tarih sahnesinden silindi.

Ishkur

Belus

Mitolojik köken: Babil-Asur fırtına tanrısı

Ishkur, antik çağlardan kalan eski bir Goa’uld Sistem Lordu idi. Jaffa savaşçılarından oluşan bir ordusu mevcuttu, fakat birçoğu saflarından ayrıldı ve onun iddia ettiği tanrı olmadığını anladı. Ishkur, bu Jaffa hainlerini damgaladı ve öldürülmelerini emretti. Jaffa ona karşı savaşmaya çalıştı, ama sayıca az ve güçsüzlerdi. Bunun yerine küçük bir grup, efsanevi gezegen Kheb’i bulmak için yola çıktı. Jaffalar gezegeni bulamadılarsa da 9G-844’a yerleşip Sodan savaşçılarını kurdular. Sodan isyanından bu yana Ishkur’a ne olduğu bilinmiyor, fakat gücünü kaybedip tek başına kaldığı kabul ediliyor.

Isis

isis

Mitolojik köken: Mısır gökyüzü tanrıçası ve tanrıların annesi

Isis eski bir Sistem Lorduydu. Ortakyaşamı, Mısır hazineleri arasında yer alan kanopik bir kavanozda bulundu. Kanopi kavanozundaki mühür, transit sırasında kırıldı ve içindeki canlının ölmesine neden oldu. Yıldız Geçidi Komutanlığı’nda ortakyaşam üzerine bir otopsi yapıldı ve kanopi kavanozunun, simbiyotu hapseden bir staz odacığı olarak işlev görecek şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

Kali

Kali

Mitolojik köken: Hint yıkım tanrıçası

Kali, Ra’ya karşı gerçekleşen Tau’ri isyanının ardından, Bastet ile ittifak kurarak güçlü sistem lordlarından biri haline gelmiştir. Kendisi Goa’uld zirvesine katılan Sistem Lordlarından arasında da görürüz. Bu zirveye Daniel Jackson da Lord Yu’nun Lo’tar’ı kılığında iştirak etmiştir. Kali, Cerador gezegenindeki karakollarından birine saldırmasına rağmen, Anubis’in Sistem Lordu olarak geri dönmesine kabul oyu vermiştir.

Kur

goa'uld

Mitolojik köken: Sümer ve Asur ejderha efendisi

Kur, Dünya için önem kazanmayan bir Sistem Lordu idi. Pek çok sistem lordu tarafından biliniyor ve korkuluyordu. Kendi Jaffasıyla uğraşırken bile göz korkutuyor, onlara korku empoze ediyordu.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Yazar Hakkında

Asimov ve Stargate hayranı...