bilimkurgu kulubu

Dizi

Tarih: 16 Eylül 2015 | Yazar: İsmail Yamanol

0

Evrenin Yaratıcısını Arayan Gemi: Kader

“Tasarımı kelimenin tam anlamıyla Kadimler’e ait. Yolculuğuna yüzbinlerce yıl önce başlamış. Hiperuzay’a çıkmaksızın ışıktan hızlı gidebiliyor. Ne kadar süredir yolculuk ettiğini kimse bilmiyor.” —Nicholas Rush

Kader (Destiny); Kadim filosunda bulunan ve 50 milyon yılı aşkın bir süre önce Dünya’da inşa edilip yine Dünya’dan fırlatılmış bir gemidir. Kadimler, Kader gemisini fırlatmadan önce, ulaştıkları gezegenlere yıldız geçitleri bırakmaları amacıyla tohum gemileri göndermişlerdi. Kader gemisinin ise, tohum gemilerinin izini takip ederek işaretlenen yabancı gezegenlerde incelemeler yapması öngörülüyordu. Bu süreci başlattıktan sonra Kadimler, Dünya’dan yeterli uzaklığa uzaklaşmasının ardından gemiye binmeyi planlıyorlardı. Ancak, Yükseliş gibi başka uğraşlardan ötürü bu planı gerçekleştiremediler. Bu nedenle Kader, yıldızlararası seyahatine önceden programlanmış rotasında milyonlarca yıl boyunca yalnız olarak devam etti. 2009 yılında insanların, Kader gemisine ulaşmak için gerekli sembol dizilimini bulup gemiye binmesiyle, Kader de yeni mürettebatına kavuşmuş oldu. Halkanın son dizisi olan Stargate Universe, gemiye ulaşan mürettebatın başından geçen olayları anlatmaktadır.

Destiny

İki adet mekiğiyle birlikte Kader’in önden bir görünümü.

Özellikleri

“Olağanüstü bir gemi, öyle değil mi?” —David Telford

Kader gemisi, nispeten düzdür ve üçgen şekillidir. Geminin sağ ve sol tarafları önemli derecede içbükeydir ve kıç tarafı ise dışbükey olarak yuvarlatılmıştır. Gemi oldukça uzundur ve baş kısmına doğru giderek daralır. Yüzeyi, üç-namlulu döner silahlar ve uçaksavarlar gibi dokusal öğelerle kaplıdır. Atlantis‘i andırır şekilde, Kader gemisinin içindeki bazı kapılarda da küçük bir kontrol paneli bulunur. Kapı panelindeki küçük mavi ışık, otomatiğe bağlandığını gösterir. Bu ışığın altındaki kırmızı ve kehribar rengi ışıklar ise sırasıyla kapının kilitli veya kilitlenmemiş olduğu uyarısını verirler. Büyük yuvarlak düğmenin altında, panelin alt kısmı boyunca; üzerinde eski yazılar bulunan sekiz küçük düğme vardır ve bu düğmeler, elle kumanda üstünlüğünü ve/veya kapı kodu değişikliklerini sağlar.

Kader’in ışıktan hızlı yolculuk yapması (FTL) mümkündür; ama bunu hiperuzay motorları sayesinde gerçekleştirmez. FTL motoru, geminin tüm kıç bölgesi boyunca uzanır. Gemi, Atlantis’in aksine Kadimlerin DNA dizilimine dayalı muazzam karmaşıklıkta bir Ana Kod yerine, karakollarda ve Lantean teknolojisinde kullanılan Güvenli Aktivasyon Gen Teknolojisi‘nin erken dönem bir uygulamasına sahiptir. Bu teknoloji, temel silah ve kalkan kontrollerine erişimi sağlamasa bile, navigasyon ve gelişmiş güç yönetim sistemlerine müdahale edebilmek için gereklidir.

destiny_arrives_by_mrgibbs-d7atykb

Bir Kadim tasarımı olan Kader, yüzbinlerce yıldır mürettebatsız bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir.

Tarihi

“Bu gemi, azar azar bilgi toplayarak bir gizemi çözmek için fırlatıldı; bütün soruların tek bir zamanda cevaplandığı nihai bir varış noktasına ulaşmak için değil.” —Nicholas Rush

Stargate cihazlarının icadından kısa bir süre sonra; Kadimler, kozmik mikrodalga arkaplan ışımasında bir örüntü (desen) keşfetti ve bu örüntünün doğal yollarla oluşmuş olamayacağını anladı. Bunun üzerine Kadimler, örüntünün varlığının, evrenin mümkün olması hiç düşünülmemiş bir düzende işleyebileceğine ve hatta olası bir mesaja işaret ettiğine karar kıldı. Ancak, mesaj parçalara ayrılmıştı ve alınamadı. Bu sebeple, bütün bir jenerasyonun çabasını, amacı bu parçaları bulmak, birleştirmek ve mesajı tamamlamak olan Kader gemisinin inşasına kanalize ettiler. Kader gemisinden önce, amacı evreni incelemek ve rotası boyunca Stargate cihazları inşa etmek olan otomatikleştirilmiş gemiler fırlatıldı. Sonrasında gönderilen Kader ise, bu gemilerin rotalarını takip ederek, evren ile ilgili bilgiler toplayacaktı; fakat Kadimler, Yükselme‘ye yoğunlaşınca bu projeyi ya önemsiz bularak terk ettiler ya da unuttular. Her şeye karşın; Kader gemisi milyonlarca yıl boyunca gezegenden gezegene, sistemden sisteme ve galaksiden galaksiye dolaşmayı sürdürdü.

Uzun yolculuğu boyunca, Kader gemisi önemli derecede hasar gördü. Hasarın bir bölümü, uzun süre insansız yolculuk etmekten kaynaklı olsa da; sayısız gövde gediğinden de anlaşıldığı üzere, savaş kaynaklı hasar da oldukça belirgindir. Bunun sebebi ise, yolculuğu boyunca pek çok uzaylı türün, teknolojisini ele geçirmek amacıyla gemiyi bordalama girişimidir. Kader gemisinin kalkanları, bu hasarı telafi etmek için gedikleri otomatikman kuvvet kalkanları ile kapatır; ancak, daha büyük gedikler için kalkanlama yetersizdir ve telafisi adına geminin bölme duvarları sistem tarafından kapatılarak kilitlenir.

DestinyStarLight

Kader, yolculuğuna devam etmek için gerekli enerjiyi yıldızların kendisinden sağlamaktadır. Görselde Kader’i bir yıldıza dalış yaparken görmektesiniz.

Teknoloji

Kader, üzerinde yapıldığı döneme ait pek çok gelişmiş teknoloji taşır. Bunları basitçe sıralamak gerekirse; birinci nesil Yıldız Geçidi, üç adet silahlı orta menzilli mekik (birisi bilinmeyen bir dönemde kaybedilmiştir), çeşitli menzil ve güçlerde enerji silahları, 16 adet FTL sürücüsü (Faster Than Light-ışık ötesi hız) ve en önemlisiyse güneş enerjisi toplayıcıları ile kalkan sistemleridir.

Güç Sistemleri

“Gemi tam anlamıyla yıldızlardan enerji çekiyor, başka açıklaması yok.” —Nicholas Rush

Kader’in reaktörleri, her kanadın altında yer alan plazma toplayıcılarının emip depoladığı enerjiden güç alır. Gemi bu işlem sırasında bir yıldızın fotosfer tabakasına dalar; geminin kalkanları, plazma toplayıcılarının yıldızdan madde emdiği sırada diğer tüm bölgeleri korur. Kader, anakol evresindeki her yıldızdan enerji çekebilir. (Anakol: Yıldızın kararlı dönemidir; bu dönemde çekirdekteki hidrojen helyuma dönüşür ve ortaya çıkan enerji kütle çekimini karşılayarak yıldızın kendi üzerine çökmesini engeller) Fakat büyük kütleli O sınıfı mavi devlerin 6-7 milyon dereceye çıkan korona tabakası, Kader’in kalkanlarını zorlar. Yüksek sıcaklık ve aşırı değişken manyetik alanlar nedeniyle Kader, bu tip yıldızları çok gerekmedikçe şarj için kullanmaz. Çünkü kalkandan geçen ısı geminin aşırı ısınmasına neden olur. Bu ise iç/dış sensör ve bilgisayar sistemlerinin hata yapmasına yol açar. Kader, bunu engellemek için bilgisayar sistemlerini kapatır. İşte bu yüzden Kader, söz konusu yıldızlardan güç çekmek için pilot ile uçmayı şart koşar.

Plazma toplayıcıları sadece normal şarj döngülerinde değil her fırsatta enerji toplamaya programlıdır. Bu şarj döngülerinde Kader, teorik olarak sonsuz enerjiye sahip olur. IOA, Dünya’ya geçit açmak için bu şarj döngüsünden yararlanmak istemişse de, zaten işe yaramayacağı için Dr. Rush tarafından engellenmiştir. Sonradan gemide yapılan bir takım modifikasyonlar neticesinde bu plan bir kez daha denenmiş; ama yıldız yüzeyindeki bir güneş lekesinin solucan deliğini etkilemesi sonucu, mürettebat zamanda iki bin yıl geriye gitmiştir. 60 milyon yıllık uçuşu Kader’in güç hücrelerinde %60’a varan yıpranmalara yol açmış ve gemi son haliyle asıl kapasitesinin %40’lık bir kısmını kullanmaya mecbur kalmıştır. Bu güç kıtlığı, Dünya’ya dönüşü engelleyen tek şeydir ve bunun dışında geminin diğer sistemleri gayet düzgün şekilde çalışmaya devam etmektedir.

DestinyInSpace

Kader, FTL sürüşü sırasında çevresindeki kalkan ile birlikte görülüyor.

Kalkanlar

“Kalkanları geçemeyeceklerini fark edip vazgeçecekler.” —Nicholas Rush

Kader, bir sarı enerji kalkan sistemine sahiptir. Bu sistem, geminin hasarlı bölgelerinde atmosferi korumak için bölgeselleştirilebilir özelliğiyle dikkat çeker. Ancak kalkan kuvveti, güç seviyelerine ve o anda aktif olan bölgesel kalkanların sayısına bağlıdır. Kader’in kalkanları, sadece rezerv gücü kullanarak bir yıldızın koronasının yoğun ısısına ve türbülansına karşı koyabilir. Kalkanların, Nakai ile girilen bir çatışma sırasında hızla güçsüzleştiği görülse de, bunun sebebi kalkan teknolojisinin yetersizliği değil, tamamen bir güç iletimi sorunudur. Zira savunma sistemleri belirgin şekilde hasar almış ve geminin çoğu sistemi çalışmaz duruma gelmiştir. Ancak sonrasında yapılan düzenlemeler ile, hem kalkanların hem de silahların güçlerini aynı kaynaktan alması sağlanmış ve bu sayede geminin, iki sistemi de dengeli olarak besleyebilmesi mümkün kılınmıştır. Ayrıca kalkanların gücü, istenildiğinde bazı şeylerin içinden geçmesine izin verecek şekilde azaltılabilmektedir.

Mürettebatın gemide gerçekleştirdiği tamiratın ilerlemesi ile kalkanlar, dokuz Nakai anagemisinin 44 dakikalık borbardımanına dayanabilecek düzeye çıkmıştır. Gemi sürekli olarak yoğun hasara maruz kaldığı için, bunun bile tam kapasiteyi yansıtmıyor olması muhtemeldir. Kader’in kalkanları, bir O-sınıfı yıldızın içinden geçerken gemiyi korumayı başarabilir, ancak bu süreçte geminin içi 300 C’ye ulaşacak ve bu durum her ne kadar geminin sistemlerinde bir hasara yol açmasa da; mürettebat için ölümcül olacaktır. Dolayısıyla aşırı ısıdan kaçınmak uğruna mürettebatın geçici olarak tahliyesi şarttır. Düşman ateşini absorbe edebilmek adına Kader’in kalkanları sürekli olarak frekans değiştirebilir. Bu, kalkanları bazı spesifik enerji silahlarına karşı daha az etkili hale getirse de, ortalamada daha iyi bir koruma sağlar. Buna rağmen, Kader’in programı, kalkanların spesifik bir frekansa (ya da o frekansa yakın bir frekansa) ayarlanacak şekilde düzenlenebilir. Bu, o spesifik enerji silahına karşı daha iyi bir koruma sağlar; fakat böyle bir düzenleme, aynı zamanda gemiyi diğer tüm saldırı tiplerine karşı savunmasız bırakır. Dünya mürettebatının gemiye gelişinden itibaren, Kader sadece düşük ila orta seviye enerji silahları tarafından vurulmuştur. Yine de bunlar, pek çok durumda geminin kalkanlarını çökme seviyesine kadar baskılamaya yetmiştir. Ancak geminin oldukça eski ve hasarlı olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan Asgard Plazma Işınları gibi tartışmalı, oldukça gelişmiş ve güçlü enerji silahları, muhtemelen sadece Kader’in kalkanlarını tüketmekle kalmayacak, aynı zamanda kalkanı aşıp gemiyi yok etmeyi de başaracaktır. Neyse ki Kader, yolculuğunun yaşlılık döneminde bu tip güçlü bir düşmanla karşılaşmamıştır.

DW1

Kader’in bir çatışma sırasında aktive edilen silah sistemleri.

Silahlar

Kader, gemiden gemiye menzile sahip olan bir dizi sarı enerji silahı barındırır. Bunların çoğu, geminin gövdesinde boydan boya uzanan çift namlulu makinelerde bulunur. Ayrıca sıralı ateş ve takip etme özellikleri ile diğer küçük gemilere karşı uçaksavar özelliğine de sahiptir. Uzun süreyle ve zorlu koşullar altında kullanılmaları durumunda bu silahlar, Kader’in güç rezervlerini büyük miktarda harcayabilmektedir. Öte yandan silahlar, aktif olan kalkanların gücünü kullandığı için saldırı sırasında savunmanın etkisini de azaltabilmektedir. Bunun sebebinin ise bir güç probleminden ziyade, bir güç transfer problemi olduğu sanılmaktadır. Çünkü geminin büyük bir bölümü tam kapasite ile çalışabilecek durumda değildir.

Kader, aynı zamanda standart silahların yetersiz kaldığı durumlar için tasarlanmış olan 4 büyük enerji topuna da sahiptir. Bu toplar, anagemiler gibi genelde daha büyük hedefler için kullanılmaktadır. Bu silahlar da tıpkı standart silahlar gibi geminin güç rezervlerini tüketebilmekte, hatta silah sisteminin aşırı ısınmasına sebebiyet vererek gemiyi infilak etme tehlikesiyle baş başa bırakabilmektedir. Bu durum, geminin seyahat sırasında aldığı hasar ile doğru orantılıdır. Diğer yandan Kader’in ana silahı, Berzerker Drone komuta gemisini birkaç atışta indirebilmesine rağmen, bir Nakai gemisi için yetersiz kalabilmektedir.

DestinySeedShipFTL

Kader, hiperuzaya çıkmadan ışıktan hızlı seyahat edebilme teknolojisine sahiptir.

Işıktan-Hızlı-Yolculuk Motoru (FTL)

“Hiperuzaya çıkmadan ışıktan hızlı yolculuk edebiliyor.” —Nicholas Rush

Kader’in Işıktan-Hızlı-Yolculuk motoru (ya da kısaca FTL motoru), hiperuzaya girmeye gerek kalmaksızın ışıktan hızlı hareket etmeyi sağlayan bir teknolojiye sahiptir. Gemideki Yıldız Geçidine (Stargate) yaklaşan bir solucan deliği (wormhole) geminin geçici olarak yolculuğuna ara vermesine neden olur. Böylece haraketsiz durumdaki geçit ile bağlantı kurmak mümkün hale gelir. Kader, on altı birbirinden bağımsız FTL motor birimine sahiptir, ancak arızalı bir motor söküldüğü için bu sayı on beşe düşmüştür. Buna rağmen sürüş için on beş, hatta belki de daha az sayıda motor yeterli olmaktadır. Öte yandan mekik yanaşma kancası gibi bir şeyle sıkıca bağlı olunması ve kalkanların her iki gemiyi de çevrelemesi durumunda, bir geminin Kader’e tutunarak ışıktan hızlı yolcuğa çıkması mümkündür. Ama şartların sağlanmaması sonucunda, ortaya çıkan gerilim tutunan gemiyi parçalayacaktır.

FTL’ye girerken ya da FTL’den çıkarken, geminin uzun-erimli iletişim cihazı birkaç saniyeliğine çalışmayabilir. Beklenmedik anormallikler (örneğin haritada yer almayan bir yıldızın çekim etkisi) Kader’i FTL’den çıkarabilse de, otomatik navigasyon sistemi, ışıkaltı motorların da yardımıyla Kader’in rotasını tekrar ayarlayabilmektedir. Böylece çarpışmalar önlenebilmekte ve gemi yeniden FTL’ye girdiğinde normal rotasına dönmeyi başarabilmektedir. FTL motorları, bir sürüşten sonra dört saatliğine rölantide çalışmalıdır. Motorlar devreye girmediğinde ise en az üç saat boyunca pasif durumda kalmalıdır. Bu süre geçmeden yapılan bir sıçrama motora hasar verebilir.

Destiny_Stargate_Dormant

Kader gemisinde bulunan yıldız geçidi.

Yıldız Geçidi

“Bu da bir şeydir, değil mi? Rush, bu yıldız geçidinin diğer tüm yıldız geçitlerinin öncülü konumundaki bir prototip olduğunu fark etti. Bu bizim eve tek dönüş yolumuz!”  — Eli Wallace

Kader gemisinde bulunan Yıldız Geçidi, diğer geçit türlerinden farklı bir yapıdadır. Aynı zamanda Samanyolu ve Pegasus Galasisi’nde görünen geçit türlerinden daha eski bir tasarıma sahiptir. Dr. Nicholas Rush’a göre, Kader’in yıldız geçidi yaratılmış ilk yıldız geçitlerinden biridir. Ayrıca, bu yıldız geçidi, tohumlama gemileri tarafından üretilen yıldız geçitleri ile aynı tasarıma sahiptir. Sadece biraz daha küçüktür.

Kader’in bütünlüğü nedeniyle, geçidin sadece iç halkası yerine işaret çıtası da döner. Diğer bir ifadeyle geçidin kendisi dönmektedir. Bu yüzden semboller, sabitlenmesi için aynı sıraya gelip kilitlenmez. İşaret çıtası yalnızca gösterge ve aydınlatma görevi görmektedir. Geçit ilk olarak saat yönünde döner ve ilk sembol tam da geçit bilyasının altında durur. Sonra geçit yönünü değiştirir ve bir sonraki sembol kilitlenenen kadar saatin ters yönünde dönmeye başlar. Bu birbiri ardına tüm semboller kilitlenip solucan deliği oluşana kadar devam eder. Samanyolu Galakisi’ndeki yıldız geçitlerinde bulunan 39 sembol yerine, Kader tipi geçitlerde 36 sembol yer almaktadır. İşin tuhaf yanı, Pegasus geçitlerinde de 36 sembol vardır. Bu benzerliğin, Kader tipi geçitlerin tasarımlarından mı kaynaklandığı yoksaa kullanım amacına göre mi böyle tasarlandığı bilinmemektedir. Belki de kullanıldıkları galaktik ağların büyüklüğü ile ilgilidir.

Ayrıca, bilyanın hemen arkasında bir küre bulunmaktadır ve her sembol kilitlendiğinde bu küre ışık saçar. Son sembol de kilitlenip Solucan deliği kurulduğunda söz konusu küre sürekli parlayacak şekilde yanar. Öte yandan Kader geçidinin yarattığı solucan delikleri, kenarları daha gümüşsü renkte ve daha karanlık olacak şekilde farklıdır. Solucan deliği bağlantısı koptuğunda yıldız geçidi tamamen kapanır ve tüm ışıkları aynı anda söner. Ardından, geçidin arkasından sadece birkaç saniye kadar karbondioksit çıkışı olur.

Kaynak: Stargate.wikia.com | Çeviriler: Alp Kütükçü, Hamdi Güzeliş, Mehmet Gürdal, Pedram Türkoğlu, Sinan İpek ve Zeki Doruk Erden | Düzenleyen: İsmail Yamanol

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,


Yazar Hakkında

Amatör bir düş gezgini ve saplantılı bir bilimkurgu hayranı. Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstelendiği Bilimkurgu Kulübü'nde at koşturmayı sürdürüyor. Daha mutlu, daha yaşanası ve daha özgür bir gelecek için…