dalek exterminate

Doctor Who Evreninde Türler #2: Dalekler

Tarihi yazıtlar ve sözlü mitlerden oluşan Thal kayıtlarına göre, Daleklerin geçmişi yaklaşık olarak yarım milyon yıl öncesine dayanır. Ataları Kaledler öğretmen ve filozoflardan oluşurken, Thallar savaşçı bir ırktan gelmektedir. Dalekler oluşmadan 500 yıl önce, iki ırk arasında bin yıldır süren savaş sona erer (Genesis of Daleks). Önde gelen Kaledli bilim adamı Davros, mutasyona uğramış Kaledlerin yaşayabilmesi için Dalekleri geliştirir. Halkının büyük çoğunluğu katledildikten sonra, kendi yarattığı canavar tarafından öldürülür. Thallar, kalan Kaledleri Dalek İnsanlar olarak adlandırır. Bu olaylara rağmen Thallar bir nötron bombası kullanana kadar savaş sona ermez. Patlamanın etkileri çok büyük olur ve Thallar da radyasyondan etkilenir. Sonuçta kendilerine barışseverlik taahhüdünde bulunurlar.

Bir grup gelişmiş Dalek, alelacele inşa edilen bir uzay aracıyla gezegenden ayrılarak patlamadan kurtulmayı başarırlar. Geride kalan Dalekler, Davros’un deney programının ilk ürünlerinden artakalanlardır ve birçoğu nötron bombasından kurtulup Kaled şehrinin sığınaklarında yüzyıllarca hapsolurlar. Bu Dalekler, hem elektriğe hem de yüksek seviyeli radyasyona bağımlıdırlar ve silahları görece zayıftır. İlkel Dalekler bu hikayede Doktor tarafından yok edilirler.

dr who daleks

Daha gelişmiş Dalekler kendi teknolojilerini geliştirir ve Kaled olmayan ırkları da Dalek mutantlarına çevirmeyi başarırlar. Büyük bir bölümü Skaro’ya geri dönüp Theodore Maxtible ile zaman yolculuğu üzerinde çalışmaya başlar (The Evil of the Daleks – 19.yy ve 22.yy arasında olduğu düşünülmektedir). Skaro’da uzun süreli barışın ardından iç savaş patlak verir. Kaçan gemilerden biri 21.yy ya da 22.yy başlarında Vulcan’a çarpar ve böylece ikinci doktorla tanışırlar. Bu sırada Dünya kolonileri henüz Dalekleri bilmemektedir. İnsanoğlunun Dalekler ile ilk büyük karşılaşması 2164 yılının sonlarında olur. Dalekler yenildiklerinde (The Dalek Invasion of Earth) zaman yolculuğu programı da başarıyla tamamlanır; Dalekler zaman yolculuğunun sırrını keşfetmişlerdir ve bu yenilgiyi zafere dönüştürmek için 21.yy sonlarına gidip Dünya’yı istila ederler. Bu istilayla tarihin akışı yeniden değişir.

Doktor’un yüz yıl sonraki müdahalesi (Day of the Daleks) başarılı olur ve alternatif zaman çizgisindeki olaylar gerçekleşmez. Dalekler Doktor’un varlığından haberdardır fakat onun üçüncü vücut bulmuş halini tanımazlar ve beyin analizi makinesi kullanarak kimliğini tespit ederler.

Doctor Who 3

İkinci kez yenilmeyi hazmedemeyen Dalekler, Doktor’un ilk vücut bulmuş halinin peşine düşer (The Chase). Eğer gelecekte vücut bulacak halleri etkisiz hale getirilirse planları başarılı olacaktır. 23.yy ve 25.yy arasında Dalekler, yayınlanmayan bir macerada üçüncü Doktor ile karşılaşırlar ve ölümcül bir uzay vebası geliştirirler (Death to the Daleks). 26. yüzyılda Dalekler, Dünya – Draconia paktını yok etmeyi (Frontier in Space) ve sonra büyük, görünmez bir orduyla galaksiye hükmetmeyi planlarlar (Planet of the Daleks).

Bu arada Skaro’da, Thallar barışçıl politikalarını sonlandırarak uzay gemileri inşa ederler. Ilk uzun mesafeli yolculukları Spiridon’a olur ve Dalekler, Doktor’un yardımıyla yeniden yenilgiye uğratılır. Bu hikayedeki Dalek, Doktor’u tanımaktadır. Mission to the Unknown bölümüne göre, Dalekler bin yıldan fazla bir süredir Samanyolu’nu tamamen yok saymaktadırlar. Yaklaşık 3500’den beri Ninth Galaktik Sistemi’nde seferlerini sürdürmektedirler ve Mir takımyıldızlarında iki bölgede sırasıyla 70 ve 40 gezegene hakimdirler. Dalekler ayrıca Skaro’ya dönüp orada yaşayan Thalları da yok eder. Yaratıcıları Davros’tan yeni direktifler almayı umarlar fakat Davros ölmüştür. 4000 yılında Dalekler, diğer ırklarla ittifak kurarak dikkatlerini güneş sistemine çevirir (The Daleks’ Master Plan). Doktor tekrar araya girer.

dalekler

Bütün bu yenilgilere rağmen Dalekler tamamen yok olmaz ve Zaman Lortlarına göre Daleklerin uzayda hüküm süreceği bir zaman gelecektir. Doktor’un müdahalesi ile Dalek tarihi tamamen değişir. Genesis of the Daleks bölümünde Doktor tarihi değiştirmeyi başarır. Dalek hikayelerinde olaylar -tabi gerçekleşmişlerse- artık çok farklıdırlar. Doktor, Daleklerin geliştirilmesini 1000 yıl kadar ertelemeyi başarır fakat daha da önemlisi, bu davranışı Davros’un hayatta kalmasına neden olur.

Doktor’un Dalekler hakkındaki uyarıları, yaratıcılarında bazı etkiler bırakır ve onu makamında bir güç alanı etkinleştirecek kadar paranoyak bir kişiliğe çevirir. Böylece Daleklerin suikast girişiminden kurtulmayı başarır. Geçmiş zaman akışında Davros öldürülüp unutulmuştur. Davros ayrıca Daleklerin Doktor tarafından yenilgiye uğratılmalarını da hatırlamaktadır. Örneğin, Dalekler Dünya’ya hala ilgi duymaktadırlar ve tekrar saldırmak istemektedirler, Davros nasıl yenildiklerini de bilmektedir.

dalekler

Dalekler, Davros’un saldırılarından kurtulduğundan bihaber hemen Skaro’dan ayrılıp uzaya açılırlar ve yuvalarını terkederler. Sığınaklarını terk ettiklerinde ya Thalları da yok ederler yada Thallar gittiklerine dair bir not bırakmakla ilgilenmemişlerdir. Skaro’ya yüzyıllar önce dönen bazı Dalekler (Movellanlar) ile karmaşık bir savaşa girişirler (Destiny of the Daleks). Davros, insanlar tarafından tutuklanır ve Dalekler, Movellanlara karşı onun yardımı olmadan savaşmak zorunda kalır.

Movellanlar savaşı bir virüs ile kazanırlar. Doksan yıl sonra, hayatta kalan bazı Dalekler, tutuklu yaratıcılarını kurtarırlar (Destiny of the Daleks). Dalekler Doktor’u Gallifrey’in taktiksel çalışmalarından dolayı tanırlar. Bu gruplaşma Dalek Supreme tarafından yönetilir ve geride kalan bilgi ve araçları kurtaracaklarını umarak Skaro’ya dönerler. Yüz yıl sonra Davros, Nekros’a varır ve insanları oldukça gelişmiş Daleklere dönüştürmeyi amaçlar. Belkide sorgu sırasında Doktor’un Davros’a anlattığı Evil of the Daleks olayı, Davros’un Daleklerin insancıl faktörlere sahip olması halinde mantığın kölesi olmayacakları ve Movellanlar gibi çıkmaza girmeyecekleri sonucunu çıkarmasına neden olur.

dalekler

Skaro, insanlar tarafında Dalek yuvası olarak bilinen ve korkulan bir yerdir fakat yaratıklar ciddi bir tehdit olarak görülmemektedirler. Bu zaman akışında Draconialılar ve insanlar arasındaki barış güçlü boyutlarda olduğu için böyle düşünülmektedir. Supreme Dalek, Davros’u tutuklayıp yargılar (Revelation of the Daleks). Fakat bazı Dalekler ırksal saflık konusu ile ilgili olarak ayaklanır. Hand of Omega’yı öğrenirler ve geri almak içn Skaro’dan ayrılırlar. Onu Davros’u tehdit ve yok etmek için kullanırlar. Her iki grup da ilkel zaman koridorları teknolojilerini kullanarak 1963 yılında Dünya’ya dönerler (Remembrance of the Daleks). Skaro, Hand tarafından bin yıl önce ya da sonra (Doktor’a göre) yok edilir -muhtemelen sonra, yok oluşun tarihi 30.yy yakınlarında bir yere denk gelmektedir. Davros 1963 yılında Dünya’ya yakın bir yerde uzaya bırakılır.

Genesis of the Daleks bölümünden önce Davros’tan bahsedilmez ve Dalek tarihinde yer almaz. Onsuz Dalekler katı, yapışkan ve tek bir amacı olan bir imparatorluktur. Onun varlığında ise Dalekler birbirleri ile çekişen dağınık gruplar, soyut boyutlar arası zaman yolculuğu için gerekli geliştirmeleri yapacak birlikten yoksun yaratıklar olurlar. Davros yaşadığı sürece, Dalekler dağınık kalacak ve Zaman Lortlarının korkması gereken bir tehdit olmayacaklardır.

Kaynak: BBC

Önceki Sonraki

Yazar: Can Kaçan

Asimov ve Stargate hayranı...

İlginizi Çekebilir

Ncuti Gatwa

Doctor Who’nun Yeni Doktor’u Ncuti Gatwa ile Tanışın

Açılın, o “Doktor”! Yeni Zaman Lordumuz Ncuti Gatwa, bayrağı Jodie Whittaker’dan devralarak 14. Doktor’umuz olacak. …

Bir Cevap Yazın

Bilimkurgu Kulübü sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et