bilimkurgu kulubu

Dizi Cybermanler

Tarih: 28 Nisan 2018 | Yazar: Konuk Yazar

0

Doctor Who Evreninde Türler #3: Cyberman

”Sil. Sil. Sil.”  Cyberman.

Doctor Who evreninden bir başka önemli ırk olan Cyberman, sibernetik olarak güçlendirilmiş bir insansı türdür. Diğer ırklardan yaşam formlarını kendilerine katarak sayılarını artırırlar. Cybermen’lerin birden fazla türü bulunmaktadır. Örneğin Mondas, Telos, Dünya, Gezegen 14 gibi birçok farklı gezegende üretilen modeller vardır. Bunlardan en çok bilinenleri Mondas ve Dünyalı versiyonlardır. Bazı Cybermenler hayatta kalma iç güdüsü ile yaşarlarken bazıları ölümsüzlük peşindedir. Bazıları ise kendilerini yükseltme eğilimi içindedir.

Kökenlerinin farklı olmasına karşın aralarında bazı benzerlikler de göze çarpar. Çoğu Cyberman isimlerden ve bireysellikten yoksundur. Zayıflık olarak gördükleri için de duyguları yoktur. Çoğu zaman Cyber-dönüşüm veya yükseltme adını verdikleri birtakım işlemler aracılığıyla insanları ve diğer insansı yaşam formlarını zihinsel ve fiziksel olarak yeniden tasarlayıp kendilerine katarlar.

Cybermen Türleri

Mondas Cybermenleri.

Zaman içinde yaşanan değişimlerine karşın Cybermenlerde birtakım şeyler hep aynı kalır. Örneğin bir bölümde görünen tek bir Cyberman haricinde hepsinin rengi gümüştür. Doktor’un 1986 yılında karşılaştığı Cybermenler ise orijinal hallerine göre radikal değişimler göstermemekteydiler. Örneğin o dönemdekiler hala biyolojik ellerini kullanırlardı. Fakat diğer tüm Cybermenler tamamen metalik bir giysiyle kaplıdır. Bunlar dışında bilinen farklı dönüşüm işlemleri de bulunmaktadır. Örneğin, Tobias Vaughn isimli bir insan fiziksel olarak tamamen Cyberman’e dönüştürülmüştü fakat zihnine dokunulmamıştı.

Pete’nin Dünyası adlı paralel evrende bulunan Cybermenler diğer versiyonlara göre daha iri yarıdır. Mondas Cybermenleri ise titrek bir sese sahiptir. Ancak ileriki zamanlarda ortaya çıkan versiyonların sesleri daha monotondur. Ayrıca Cyber-Savaşları‘nın sonrasındaki Cybermenlerin giysileri de daha gelişmiştir. Gördüğünüz gibi zaman içinde ve üretim yerlerine bağlı olarak Cybermenler kendi aralarında tasarım anlamıyla değişikler gösterirler. Fakat amaçları her zaman aynıdır: Tüm evreni yükseltmek.

Mondas

Cybermenlerin doğdukları gezegenlerden birisi olan Mondas.

”Yükseltileceksiniz.”  Yaygın bir Cyberman sözü. 

Yükseltme işlemine yakından bakacak olursak; yukarıda da bahsettiğim gibi bir insanı veya insansı yaşam formunu fiziksel ve zihinsel olarak değiştirip Cyberman’e dönüştürme sürecidir. Bu işlem Cyberman için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü bu sayede sayılarını artırırlar. Bazı dönüşümlerde çoğu dönüşüm işleminin aksine kurban tamamen dönüştürülmez ve kısmen veya tamamen Cyberman özelliği kazanır. Örneğin, Tobias Vaughn’nin gövdesi ateşli silahlara karşı dayanıklıydı. Dönüşüm işleminin zayıflıkları da bulunur. Cyber-Savaşları öncesindeki Cybermenler sadece insanları ve insanlara çok yakın özellikler sergileyen türleri kendilerine katabilmekteydiler. Bu durum Zaman Lordları‘nı ve Doktor’u bir süre boyunca Cyberman tehdidinden uzak tuttu. Fakat savaş sonrasında işler değişti. Cyberman gelişti, değişti ve kendisini yükseltti. Cyberman artık neredeyse evrendeki tüm ırkları yükseltebilme yeteneği kazandı. Hatta dizinin ‘Nighmare In Silver‘ isimli bölümünde kısa bir süreliğine Doktor’u da bir Cyber-Kontrolcü olarak yükseltmeye çalıştılar ve bu işlemde de kısmen başarılı oldular. Tamamen değilse de kısmen Doktor’un beynini ele geçirdiler, fakat bu durum daha sonrasında Doktor tarafından birtakım olaylar sonucunda ortadan kaldırıldı.

Ayrıca ileriki zamanlarda Cyberman, ölüleri bile kendilerine katma yeteneğini kazandı. Pete’nin Dünyasındaki Cybermenlerin yükseltme işlemi diğerlerinden biraz farklıdır. Onlar insanların beyinlerini alır ve sibernetik bedenlere yerleştirirlerdi. Bu dış katmanlar Mondas Cybermenlerinin dış katmanlarından daha gelişmiş ve güçlüdür. Cybermenler dönüşüm sırasında insanın beynini alır, bir tür korunaklı yapının içine bir kimyasal ile yerleştirir ve vücut ile bağlantısını sağlayıp kalan vücut da yakılır. İşlem tamamlandığında, yeni Cyberman’e bir tane de duygu durdurucu yerleştirilir. Bunun amacı, Cyberman’in duyguları hissetmesine engel olmaktır. Fakat bu sistem bozulursa Cyberman travmatik bir duruma girer ve dönüşümün acısını çeker. Aşırı yükleme, acı içinde ölmelerine veya fazla duygu yüklenmesi nedeniyle kafalarının patlamasına sebep olur. Acil durumlarda, Cyber-Dönüşüm bir insanın etrafında Cyber-Giysi oluşturup bazı içsel değişiklikler halinde de yapılır.

11.Doktor, Cyber-Planlayıcı halinde

11.Doktor, Cyber-Planlayıcı olarak yükseltiliyor.

‘Bir Cyber-Planlayıcı olarak Cyberiad’a yükseltiliyor ve bütünleştiriliyorsun.”  Cyber-Planlayıcı’dan Doktor’a.

Çeşitli Cyberman versiyonları çeşitli zayıflıklara sahiptir. En çok bilineni altına olan zayıflıklarıdır. Cyber-Savaşları döneminde altın, Cybermenlere karşı silah olarak kullanıldı. Altın, Cybermenlerin solunum sistemlerinin zarar görmesine neden oluyordu. Ayrıca altına dokunmaları onları zehirliyordu. Altından yapılmış madeni paralar veya altın uçlu oklar da Cybermenleri yok etmek için yeterliydi. Ayrıca altın, Cybermenlerin sensörlerini engelliyordu ve arıza yapmalarına neden oluyordu. Cyber-Savaşları sırasında Cybermenler, Pete’nin Dünyası Cybermanleri ile teknolojilerini birleştirdi ve solunum sistemi gibi organik ihtiyaçlarının çoğunu ortadan kaldırdı. Fakat yine de altın ile temas kısa bir süreliğine de olsa işletim sistemlerine zarar vermekteydi. Ayrıca Cybermenler 11.Doktor’un sonik tornavidasıyla güçlendirilmiş el cihazlarından gelen elektromanyetik dalgalara karşı savunmasızlardı. Bunun dışında bir Anti-Cyber topu da Cybermenlere zarar vermekteydi. Fakat ileriki zamanlarda Cyberman kendini yükseltti ve bu toplara karşı bağışıklık kazandı.

Ayrıca bu modeller kendi silahlarına karşı da savunmasızdılar. Mondas Cybermenleri, sibernetik lazer ışınlarına ve Usta’nın lazer sonik tornavidasına karşı da bağışıklık sahibi değillerdi. Missy’nin sonik şemsiyesi de Cyberman etrafında bir alan oluşturarak yavaşlamalarına neden oluyordu. Bunların yanında yine Cyberman için ölümcül olan şeyler vardı. Cocktail Polly adında bir tür kimyasal karışım onları öldürmekteydi. Aşırı derecede radyasyon da ölümlerine sebep olmaktaydı. Bunun dışında bir tür çiçeğin kokusu da Cyberman için ölümcüldü. Cerebration Mentor isimli bir duygu değişim cihazı da Cybermenleri delirtme kapasitesine sahipti. 20.yüzyıl silahları Cybermenlere zarar verebilir fakat öldüremezdi. Tabii bazukalar ve patlayıcılar kolaylıkla onları öldürebilirdi, ancak Pete’in Dünyasının Cybermenleri kurşunlara karşı bağışıklık sahibiydi.

10.Doktor ve Cyberman

10.Doktor ve arkasında Pete’nin Dünyasından bir Cyberman.

‘Bize aitsiniz. Bizim gibi olacaksınız.” – Cyberman.

Cyberman teknolojisine bakacak olursak karşımıza evrendeki en gelişmiş teknolojilerden biri çıkıyor. Tabii ki ilk Cybermenler oldukça ilkeldi. Fakat ileriki zamanlarda neredeyse karşı konulamaz bir noktaya geldiler. Dalekler ile birlikte evrendeki en güçlü ırklar arasında ilk sıralarda yer alırlar. 2526 yılı itibariyle Cyberman, Cyberlance adında bir tür el silahı kullanıyordu. Ayrıca Cyberscope adında bir teknolojileri vardı. Bu teknoloji Cyber komutanlara savaş alanını uzaktan görme ve Cyberman bilgisayar veri tabanına bağlanma yeteneği veriyordu. Bu veri tabanında birçok bilginin yanı sıra Cybermenlerin Doktor ile karşılaştıklarında olanlar ve Doktor hakkında bazı bilgiler de yer alıyordu. Bir Cyberman’in göğüs ünitesi, yaşam destek sistemleri için hayati öneme sahiptir. 1873 yılındaki Cybermenlerin kafa üniteleri de gelişmiş bir teknolojinin ürünüdür. Eğer ki bu dönem Cybermenlerinin kafaları çıkarılıp uygun bir güç kaynağı ile beslenirse, bu birim 200 ışık yılı büyüklüğünde bir alana sinyal yayabilir.

Pete’nin Dünyasının Cybermenleri kendi aralarında kablosuz iletişim kurma teknolojisine de sahiplerdi. Ayrıca bir Cyber-Lider öldüğü zaman liderin dosyaları atanmış bir Cyberman’e transfer edilir ve yeni Cyber-Lider’e yükseltilirdi. Yine bu modeller elektronik cihazları uzaktan komuta edebiliyorlardı. Cybermenler ayrıca infostamps adındaki hafıza bankalarını da kullanıyorlardı. Bu özellik Cybermenlerin güçleri az olduğunda diğerleri ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlıyordu. Cybermenler, The Void adındaki paralel evrenler arasında bulunan boşlukta Daleklerden Boyut Kasası’nı çaldılar. Bu teknoloji canlıları bir dünyadan diğerine taşımaya yarar. Cybermenler bunu kullanarak Doktor’un evrenine dönmeye çalıştılar.

Cyber-Lider

Bir Cyber-Lider.

‘Selam olsun sana Doktor. Cybermenlerin Kurtarıcısı.” – Webley, Doktor’un kendilerine yanlışlıkla çocuk getirmesi sonrasında. 

İleriki zamanlarda ise kendi Cyber-Silahlarını geliştirdiler. Ayrıca ilkel, sınırlı ve hatta 30.yüzyıl itibariyle tehlikeli olmasına karşın zaman yolculuğu teknolojisine de sahiplerdi. Eğer ki zaman yolculuğu teknolojisinde ustalaşsalardı, Draconianları, Sontaranları, Zaman Lordlarını ve hatta Dalekleri bile ezebilirlerdi. Cyber-Savaşlarını sonu itibariyle, Cybermenler kendilerine tehlike arz eden şeylere karşı bağışıklık kazanma yeteneğine sahip oldular. Bu yetenek sayesinde bir kullanımdan sonra kendilerini öldüren çoğu silahın modası geçti. Çünkü silah kullanıldıktan sonra bir Cyberman ölüyordu ve bu sırada silaha karşı da bağışıklık kazanıp bunu Cyberiad aracılığıyla diğer Cybermenler ile paylaşıyordu ve bu andan itibaren o silah diğer Cybermenler üzerinde işe yaramıyordu.

Cyberiad, kovan zihin benzeri, seviye fark etmeksizin tüm Cybermenlerin zihinlerinin birleşimiyle oluşan bir tür ortak bilinçtir. Cybermenleri yok etmenin tek garanti yöntemi, o anda bulundukları gezegeni yok etmektir. Ayrıca bu modeller bir kişiyi, zırhlarında bulunan bir tarayıcı ile saniyeler içerisinde tanıma teknolojileri vardır. Bu modeller kendilerini yok etme ve etrafa sporlar saçarak ölüleri Cybermenlere dönüştürme teknolojilerine de sahiplerdir.

12.Doktor ve Cybermenler

Silah yönünden Cybermenler yıllar içinde büyük değişimler yaşadı. Örneğin; 1986 yılında ilkel, elde bulunan enerji silahları kullanırken zaman içinde bu silahların tasarımı pek değişme de güçleri inanılmaz oranda arttı. 2070 yılından bir örneğe bakacak olursak; elektrik kemeri adında bir silah kullanırlardı. Bu silah, düşmanı etkisiz hale getirebilir ve isteğe bağlı olarak da öldürebilirdi. Ayrıca uzayın vakumlu ortamında çalışan bir de topa sahiplerdi. Neurotrope X isimli bir virüsü de insanları güçsüz kılmak amacıyla kullandılar. 21.yüzyılda, uzay istasyonu W3’e saldıran Cybermenler, göğüslerinden çıkan ölümcül bir tür ışını da silah olarak kullandılar. Ayrıca, orta mesafede işe yarayan ve ateş püskürten büyük tüfekleri de vardı.

Bunlar dışında Cyber-Megatron adında bir tür bombaları bulunuyordu. Bu bomba dünyadaki tüm yaşamı yok edebilirdi. Nerva Beacon isimli uzay istasyonuna saldıran Cybermenler ise kafalarından çıkan bir tür silahı da kullandılar. Bunlar dışında bir de gezegenler üzerinde yıkıcı etkileri olan Cyber-Bombalarını da ürettiler. Mondas Cybermenleri ise 12.Doktorla karşılaştıklarında kafalarından çıkan bir lazeri silah olarak kullanıyorlardı. Bu lazer sarı renkteydi ve büyük patlamalar yaratacak kadar güçlüydü. O kadar ki, diğer Mondas Cybermenlerini öldürebilir, çeliği eritebilir ve tamamen evrimleşmiş bir Cyberman’i yakabilirdi.

Cybermen uyku bölmeleri

Ayrıca bir hedefi yakaladıklarında elektromanyetik bir dalga kullanıyorlardı. Bu dalga Doktor’u rejenerasyon geçirtmeye, bilinçsiz bir hale getirmeye ve hatta iyileştikten bir hafta sonra bile doğru düzgün yürüyememesine neden olacak kadar güçlüydü. İlk başlarda Pete’nin Dünyasının Cybermenleri sadece dokunarak çalışan ve ellerinden çıkan bir elektrik silahına sahiplerdi. Fakat ileriki zamanlarda gelişmiş enerji silahları üretmeyi başardılar. Bu enerji silahları zırh giymiş bir insanı belirli mesafelerden kolaylıkla öldürebilirdi. Fakat bu silah çoğu zaman Daleklere karşı etkisizdi.

Kurbanlarının kaçmasını önlemek amacıyla ileriki zamanlarda başlarından ateşlenen sakinleştirici etkiye sahip dartları da kullanmaya başladılar. Cyber-Savaşları dönemindeki modellerde ellerinin hemen üstünde bulunan ve düşmanları belirli mesafelerden öldüren bir tür silahı da kullandılar. Bu silah diğer yoldaş Cybermenleri öldürebilirdi. Yine bu dönemde insanları belirli bir zaman periyodu boyunca bayıltan bir elektrik darbesine başvurdular.

Klasik Seri Cybermenleri

Klasik Seri’den bir grup Mondas Cybermeni.

‘İnsan, Cyberman olarak yeniden doğacak.”  Cyberman.

Yaratılışta var olan her ırkta olduğu gibi Cybermenlerin de bir kültürü ve toplumu vardır. Cybermenlerin çoğunun amacı hayatta kalmaktır. Tabii ki bu her grup için söylemenez. Bazı gruplar farklı amaçlara sahiplerdir. Örneğin Pete’nin Dünyasının Cybermenlerinin öncelikli amaçları tüm evreni yükseltmektir. Doğal yollarla üreyemediklerinden dolayı, nüfus artışı için Cyber-Dönüşümü kullanırlar. Cybermenler her zaman ilk olarak kendilerini göstermezler. Öncelikle insanları, ajanlarını, Cybermatleri veya androidleri kullanırlar. Kendilerini sadece ortaya çıkmaları gerektiğini düşündükleri zaman gösterirler. Tarihleri boyunca, çoğu Cyberman isimden ve bireysellikten yoksundur. Bu dönüşüm işleminde duygularının ortadan kaldırılmasının bir sonucudur. Sadece birkaç Cybermen’in ismi vardır. Örnek verecek olursak; Regos Krang isimli Cyberman, 2. Cyber kuvvetlerinin komutanıdır.

Ayrıca Bremm adında bir Cyberman de vardır. Dünyada Silver Turk olarak bilinir. Görevi ise Gramm isimli bir başka Cyberman ile birlikte Dünya’yı bulmaktır. Cybermenler arasında hiyerarşik bir yapılanma göze çarpar. Cyber-iderler genellikle bir grup Cybermen’i komuta ederler. Bazen bu görevi yaparken Cyber-Teğmenlerden yardım alırlar. Cyber-Planlayıcılar ise bazen kararlar verirler ve uzun dönemli planlar yaparlar. Genişletilmiş kafataslarıyla göze çarpan Cyber-Kontrolcüler ise mümkün olan en yüksek yetkilidir. Cybermenler, duyguları zayıflık olarak gördüklerinden duygusuzdurlar fakat birkaç Cyber-Liderin kızgınlık, eğlence ve kendini beğenmişlik gösterdiği de görülmüştür. Cyber-Savaşlarından sonra yeniden ortaya çıktıklarında, Cybermenler tamamen duygusuz görünüyorlardı. Fakat Mr. Clever’ın kişilik sergilediği görülmüştür.

Mr. Clever

11.Doktor ve Mr. Clever.

”Adın ne?” | ”Ben Doktor’um.” | ”Gereksiz bir unvan. Doktorların var olmasına gerek yok. Cyberman asla hasta olmaz.”  Cyber-Kontrolcü ve 10.Doktor. 

Farklı Cybermenlerin yaratılış amaçları da farklıdır. Örneğin Mondas Cybermenlerinin doğuş amaçları sürdürülemez bir çevrede hayatta kalma çaresizliğidir. Telos Cybermenleri ölümsüzlük kazanma arzusunun bir sonucudur. Pete’nin Dünyasının Cybermenleri ise kısmen ticari sebeplerdir. Ayrıca insanlığın bir sonraki yükseltmesini bulmaktır. Cyberman paralel bir evrimin sonucudur. Bu demektir ki Cybermenin varlığı kaçınılmazdır. Canlıların var olduğu her yerde Cyberman olacaktır. Cybermenlerin ilk yaratılış dönemlerine bakacak olursak karşımıza şöyle bir olaylar silsilesi çıkıyor. Mondas gezegeninde, Aslan Krallar ve Deniz Şeytanları iktidarı ele geçirdi. Teknolojilerini kullanarak Mondas maymunlarını, maymun hizmetçilere dönüştürdüler. Bundan sonra yakın gelecekte bir Cyberman, bir kozmik bulut vasıtasıyla Mondas’a geldi ve Aslan Krallar tarafından yakalandı ve üzerinde deneyler yapılarak teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıldı. Daha sonra da bir maymun hizmetçi bu bulut aracılığıyla geleceğe gönderildi ve gelecekteki Cybermenler tarafından yakalandı.

Birtakım olaylardan sonra Aslan Kralların İmparatorluğu zayıflamaya başladı ve Aslan Krallar, Karanlık Kıta’da özel yerlerinde uykuya daldılar. Bu uyku sırasında da maymun hizmetçiler, erken dönem Cybermenlere dönüştüler. Maymun hizmetçiler, gelecekten gelen Cyberman’den arta kalan sibernetik eşyaları kullanarak sıradan Mondaslıları Cybermenlere dönüştürdüler. Mondas, Dünyanın ikiz gezegenidir. Bu yüzden üzerindeki canlılar aşağı yukarı dünya ile benzerlik gösterir. Mondas üzerindeki dinozorlar, Cybermenler tarafından evcilleştirildi, uçaklar yapıldı ve şehirler oluşturuldu. Pete’nin Dünyasının Cybermenlerin de yaratılış hikayesinden bahsetmek istiyorum. Pete isimli şahıs, Doktor’un yol arkadaşlarından biri olan Rose Tyler’ın babasıdır. Ana evrende Pete, uzun zaman önce ölmüştü. Fakat bir paralel evrende yaşıyordu. Doktor ve Rose bu evrene yolculuk ettiler ve Pete ile tanıştılar. Cybermenler ise bu evrende Cybus Sanayi’nin CEO’su John Lumic tarafından yaratıldılar. Bu modellerin inancına göre insanlık yükseltilmeliydi. Böylece bilgi kaybolmayacaktı ve insanlığın fiziksel ve duygusal zayıflığı yok edilecekti.

John Lumic

John Lumic.

”Biz yükseltildik.” | ”Neye yükseltildiniz?” | ”İnsanlığın bir sonraki seviyesine. Biz insan nokta ikiyiz.”   Cyberman ve Başkan. 

İlk Cyberman uygarlığının sonundan 2.000 yıl sonra Mondas, Dünya ile olan yörüngesinin zirvesine ulaşmıştı. Bu zaman itibariyle Mondas toplumunun ulaştığı teknoloji seviyesi 20. yüzyılda gezegenimizin sahip olduğu düzeye benzerdir. Bir kaynağa göre bu zamanlarda Mondas’ın yüzeyi yaşama pek elverişli değildi. Yani Mondas’da hayat yer altında devam ediyordu. Cybermenler artık evrene yayılmaya hazırdı. Bir grup Cybermen, Mondas’da kalmayı tercih ederken bir başka grup olan The Faction ise Mondas’dan ayrılıp Gezegen 14’e yerleşmeyi tercih etmişti. Daha sonra Cybermenler Dünya’yı da istila etmeye kalktılar fakat başarısız oldular. Ancak bu başarısızlıkları onları durdurmadı. Gelecekte Dünya’ya ve insanlara defalarca saldırdılar.

Cyber-Savaşları ise daha ileriki zamanlarda yaşandı. 22. yüzyıl ve 25. yüzyıllar arasında yapılan bu savaştan galip Cybermen kendini birçok açıdan yükseltti. 101. yüzyıl itibariyle Cybermenlerin soyu neredeyse tükenme noktasındaydı. Bundan birkaç yüzyıl önce ise Cybermenler, Cyberlordlar haline gelmişti. Ayrıca 108. yüzyıl itibariyle de Cyberlordların Hegemonyası büyük bir politik güç halini almıştı. En sonunda da Cybermenler yükselerek saf enerji haline geldiler ve tüm yaratılıştaki en barışsever canlılar halini aldılar. Bu olaylar Doktor Who’nun bir Comic Story’sinde anlatılır. Ayrıca paralel bir evrende geçtiği iddiaları da vardır.

Hazırlayan: Halil Furkan Türkmen | Kaynak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Yazar Hakkında

Bu içerik bir konuk yazar tarafından üretilmiştir. Siz de sitemizin konuk yazarlarından biri olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kaleme aldığınız bilimkurgu temalı makale ve öykülerinizi bilimkurgukulubu@gmail.com adresine göndermek. Editör onayından geçen yazılarınız burada yayınlanıp binlerce okurun beğenisine sunulacaktır. Gelin bu arşivi birlikte büyütelim...