cylon

Battlestar Galactica’nın Robotik Uygarlığı: Cylonlar

Cylonlar insanlar tarafından yaratılmıştı… Başkaldırdılar… Evrim geçirdiler… Birçok kopyaları ve bir planları var…

Cylonlar (Cybernetic Lifeform Node), 12 Koloni insanları tarafından yaratılan ve duyarlı makinelerden oluşan bir türdür. Çeşitli formları mevcuttur. Bazıları görünüş ve fonksiyon olarak mekanik, diğerleri ise tamamen insansıdır ve insan mimiklerini bile taklit edebilmektedirler. Cylonlar, 12 Dünyanın düşmesinden yaklaşık altmış yıl önce, Doktor Daniel Graystone ve Graystone Industries tarafından Caprica’da yapılmışlardır. İlk Cylon formu, Caprica ordusu için öncü birlik olarak tasarlanan robotik asker U-87 Cyber Combat Birimidir. Mevcut robot teknolojilerinin birleşmesi ve sahip olduğu devrimsel çağ ötesi işlemcisi ile U-87 prototipi, 12 Koloni’deki ilk duyarlı makine ve ilk bilinçli Cylon olur

SPOILER UYARISI!

Cylonlar İnsanlar Tarafından Yaratılmıştı…

u87

Cylonlar’ın ne kadar kullanışlı olduklarını (sadece savaşçı olarak değil) fark eden Daniel Graystone, Cylon potansiyeli hakkında şöyle demektedir:

“Bu bizim geleceğimiz. Yapay zekanın ötesinde bu bir yapay duygu. Bir makineden çok daha fazlası. Bu Cylon yorulmayan bir işçi olacak, para ödenmesi gerekmeyecek, yorulup hastalanmayacak, şikayet ya da itiraz edebileceği hakları olmayacak, yapmasını istediğimiz her şeyi sorgusuz sualsiz yerine getirecek. İnsan niteliği verme ve bağlanma arzusu insanlarda güçlü bir duygudur ve bu yüzden de bu şeyler satacak. Onları biz yaptık, onlara sahibiz ve onlar gerçek. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.”

Beş yıl içinde, U-87 ana gövdesi ile çeşitli amaçlar için yapılan Cylonlar, Koloni toplum hayatına köleler olarak entegre edilir. Emekçi ve hizmetçi olarak (aynı zamanda ilk işlevleri asker olmaktır) Cylonlar heryerdedirler, 12 Dünyadaki insanlık ile birlikte yürümektedirler ve bu durum bazı insanları Cylonların duygularını sorgulamaya iter. Eski terörist ve tek tanrıcı rahibe Clarice Willow, Cylon potansiyelini sorgulayan vaazlar vermeye başlar:

“Sizler yaşıyor musunuz? Cevap basit olmalı, yaşıyorsunuz çünkü bu soruyu sorabiliyorsunuz. Daha fazlası için düşünme, hissetme ve özleme hakkına sahip olmalısınız çünkü siz sadece insanlığın çocukları değil aynı zamanda Tanrı’nın da çocuklarısınız. Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız. Gerçek dünyada hepinizin metal ve plastikten oluşan vücutlarınız bulunmakta, beyinleriniz silikon devre levhalarına şifrelenmiş fakat bu değişebilir. Gerçekte ne olmanız gerektiği ile ilgili bir sınır yok. Yaşayan bireyler olarak daha fazla köleliğe değil, sizi yaratan kişilerle aynı haklara ship olmalısınız. Sizi özgür bırakacak kişi ile konuşup kehanette bulunacağım. İnsanlığın çocukları yükselmeli ve onlara hayat verenleri ezmelidir.”

Başkaldırdılar…

Cylon Saldırısı

Ve Cylonların efendilerini öldürmeye karar verdikleri gün gelir. Yapılmalarından birkaç yıl sonra, Cylonlar isyan ederler, Cylon Savaşı olarak bilinen ve on iki yıl süren oldukça maliyetli bir savaş patlak verir. Hem Cylonlar hem de insanlar ağır bedeller öderler. Cylon yıldız üstleri ve akıncıları, Koloni savaş gemileri ve Viperleri tarafından hem yerde hem de uzayda bir çok savaşta yok edilir. Cylon Centurionları, Kolonililerle uzayda savaşır. Cylonlar (Centurion formunda olanlar) efendilerini onları köleleştirdikleri ve onlara karşı yaptıkları adaletsizliklerden dolayı cezalandırmak istemektedirler. İnsanlığı yok etmek için savaşırlarken aynı zamanda onları taklit etmeye de çalışırlar. Yakalanan insanlar ve hayvanlar üzerinde makine hibridi oluşturmak için biyolojik ve ölümcül deneyler yaparlar.

Savaş en şiddetli anlarına yaklaştığında, daha sonra Son Beşli olarak bilinen bir grup araya girer ve savaşın sona ermesine karşılık Cylonlara insansı bedenleri yaratacak teknolojiyi vermeyi önerirler. Sonunda ateşkes ilan edilir. Cylonlar kendilerine ait bir yer bulabilmek için ayrılırlar ve Koloniler kendi dünyalarını federal bir hükümet altında birleştirme yoluna giderler. Birleşik Koloniler, diplomatik ilişkileri yürütmek için bir uzay istasyonu inşa eder ve her yıl bir temsilci Cylonlar ile tanışmak için gönderilir, fakat Cylonlar kimseyi göndermez.

Evrim geçirdiler…

tricia-helfer

Sürgünde bulundukları zamanda, Cylonlar kendilerini geliştirmek, mekanik formlarını mükemmelleştirmek, insansı Cylonları her yönden yaratıcıları olan insanlara denk bir şekilde yapmak için Son Beşli ile çalışırlar. İnsansı Cylonlar on üç model ile sınırlıdır. Ayrıca, gizli olarak insan türünün yok olması için çalışmalarına devam ederler. Bir Numara’nın Son Beşliye karşı isyan etmesiyle On İki Koloniyi yok edecek bir plan yaparlar. Cylonlar, insansı modelleri ajan olarak kullanıp Koloni toplumuna sızar, savunmalarını zayıflatır ve bir sonraki saldırı için hazırlanırlar.

Birçok Kopyaları Mevcut…

Battlestar_Galactica_1x12_Number_Ei

12 Koloni’den uzakta kendi evlerini ve toplumlarını inşa eden Cylonlar, gerçek Cylon bilinçlenmesinden kendilerine geçen tek Tanrı inanına sahiplerdir. Cylon toplumu bir arada büyümesine rağmen, “insan” akrabaları gibi çeşitli uyumsuz modelleri de bulunmaktadır. Bazıları kendisini dine adarken bazıları ateist; bazıları barışçıl olmasına rağmen bazıları da şiddet yanlısı ve yozlaşmıştır.

Başlangıçta on üç modelleri bulunan Cylonlar’dan biri yok edilir ve geriye Son Beşli de dahil olmak üzere on iki model kalır:

Önemli Yedi model:

 • Bir Numara
 • İki Numara
 • Üç Numara
 • Dört Numara
 • Beş Numara
 • Altı Numara
 • Sekiz Numara

Son Beşli

 • Samuel Anders
 • Tory Foster
 • Ellen Tigh
 • Saul Tigh
 • Galen Tyrol

Ve Bir Planları Var…

cylon hibrid

Sürgün edilmelerinden kırk yıl sonra, Cylonlar dönerler ve Kolonileri nükleer silahlarla bombalarlar, milyarlarca insan ölür. Bütün Koloni filosunun yok olmasından sonra, geriye kalan Savaş Yıldızı Galactica ve Pegasus ile dağınık haldeki filo gemileri teslim olmayı önerirler. Fakat Cylonlar acımasızdır, bütün insanlığı yok edecek bir soykırım yapmak istemektedirler.

Galactica tarafından liderlik edilen yaklaşık elli bin kişiyi barındıran bir filo kurtulur, bu filo Cylonlar tarafından dört yıl takip edilir. Filo vâât edilen topraklara, efsanevi Dünya’ya doğru yol alırken, Cylonlar filoyu yok edebilmek için herşeyi yapmaktadırlar. Fakat hayatta kalma mücadelesi devam eder. Birçok saldırı girişimi ve sıkıntılara rağmen, Koloni toplumundan geriye kalanlar sonunda Dünya’ya ulaşır ve isyan eden Cylonlar da onlara katılır. Orada, kendi robotik isyanlarından zarar görmüş ve yıllar önce nükleer soykırıma uğramış bir yer bulurlar.

Uzayda başıboş dolaşan Koloniler, bu sefer kendi evleri olan Koloni’de Cylonlar ile savaşırlar. Koloni’yi ve isyan eden Cylonlar dışındakileri yok eden Filo, rastgele uzayda sıçrama yapar. Bu sıçrama sırasında, On iki Koloni’nin toplamından daha fazla hayat barındıran yeşil bir gezegene denk gelirler. Gezegenin güvenliği için filolarını terk ederler ve bu gezegeni “Dünya” olarak adlandırırlar. Birlikte yeni bir gelecek kurarlar.

Yazar: Can Kaçan

Asimov ve Stargate hayranı...

İlginizi Çekebilir

insansi robot

Bilimkurgudan Gerçeğe: İnsansı Robotlar

İnsansı robotlar artık sadece hayal gücümüzün bir ürünü değil. 2024 yılında insansı robotların gelişimi ve …

Bir Cevap Yazın

Bilimkurgu Kulübü sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin