Battlestar Galactica Mitolojisi

ÖNEMLİ UYARI:

Bu yazı, ilgili yapım hakkında ayrıntılı içerik barındırmaktadır. Eğer söz konusu yapımı izlemediyseniz lütfen yazıyı okumadan sayfadan çıkınız.

Dikkat edileceği üzere dizinin hemen hemen tamamında sık sık vurgulanan bir cümleyle karşılaşıyoruz: “All this has happened before and will happen again.” Türkçesi şu: “Tüm bunlar daha önce oldu ve tekrar olacak.” Bu söz bize bir döngünün varlığından söz ediyor. Öyle ki belli başlı bir olaylar silsilesi, tekrar ve tekrar yaşanıp duruyor. Peki nedir bu döngü? Teknoloji sahibi bir uygarlık yapay zekayı yaratır. Yapay zeka gelişir, efendilerine isyan eder ve bir yıkım yaşanır. Biz bu döngünün ilk kez nerede ve ne zaman yaşandığını bilmiyoruz. dizi bize Kobol‘dan sonrasını anlatmakla yetiniyor. Yani Kobol’dan önce de bu döngü yaşanmış olabilir; ama bunu bilemiyoruz. O zaman bu yazı, dizinin Kobol’la başlayan ve insanların içinde yaşadığımız Dünya’yı bulmasıyla sonuçlanan mitolojisini anlatacaktır. Haydi başlayalım…

Kobol Yaşamı ve Kobol’dan Kaçış

İnsan uygarlığı Kobol’da başlıyor ve gelişiyor. Kobol insanlığı zamanla bilimde ve teknolojide oldukça ileri gidiyor. Döngünün de öngördüğü üzere bu gelişme, ilk yapay zekanın yaratılmasına kadar ulaşıyor. İnsanlar başlangıçta Cylon‘ların ilk formu olan Centurion‘ları, sonra da insansı Cylon’ları yaratıyor. Buradaki Cylon’lar, öldüklerinde bilinçlerinin yeni bir bedene aktarılması teknolojisine bile sahipler. Ama işler bir yerden sonra karışmaya başlıyor. Çünkü Centurion!lar efendilerine, yani insanlığa başkaldırıyor. Bu başkaldırı insanlara ve insansı Cylon’lara karşı bir soykırıma dönüşmekte gecikmiyor. Durumun vahameti ilerleyince insanlar ve insansı Cylon’lar Kobol gezegeninden kaçıyorlar. İnsanlık, 12 kabile halinde 12 koloni kurup yaşamlarına bu şekilde devam ediyor. 13. Kabile, yani insansı Cylon’lar ise, Earth denilen bir gezegene doğru yola koyuluyorlar. Bu da insanlığın dizi boyunca aradığı 13. Kabile’nin, tamamen Cylon’lardan oluştuğu anlamına geliyor. Bu noktadan sonra 12 koloni ile 13. Cylon kabilesinin hikayesini ayrı ayrı anlatmakta fayda var.

Map_Battlestar_Galactica
12 Koloni gezegenleri…

12 Koloni ve İnsanlık

Kobol felaketinden kurtulmayı başaran insanlar, 12 koloni diye anılan 12 farklı gezegene yerleşip, hayatlarına bu gezegenlerde devam etmeye başlıyorlar. Zekanın kaçınılmaz bir sonucu olarak, günden güne gelişimlerini sürdürüyorlar. Her ne kadar Kobol’daki bilim ve teknolojilerinin pek çoğunu kaybetmiş olsalar da kısa sürede gelişmişlik basamaklarını tırmanmaktan geri durmuyorlar. Aradan binlerce yıl geçiyor. Kobol felaketi onlar için gerçeklikten ziyade artık bir efsaneye dönüşüyor. 12 Koloni, gelişme süreçlerinin bir yerinde tıpkı Kobol’daki ataları gibi yapay zekayı yaratıyor. Amaç, bu makineleri savaş ve gündelik alanlarda kullanmak. Centurion’lar tekrar imal ediliyor; ama Centurion’lar tekrar gelişip, tekrar isyan ediyorlar. Tarih tekerrür edercesine 12 Koloni ve Centurion’lar arasında “İlk Cylon Savaşı” olarak anılan süreç de başlamış oluyor.

Earth ve İnsansı Cylon’lar

Kobol’dan ayrılan insansı cylonlar “Earth” adlı bir gezegene ulaşıp, buraya yerleşiyorlar ve gezegen üzerinde gelişmiş bir medeniyet kuruyorlar. Kobol’da üreme yeteneğine sahip olmayan insansı Cylon’lar, Earth üzerinde gelişerek bu yeteneği de kazanıyorlar. Artık üreyebildikleri için de “diriliş” teknolojisine (bilincin başka bedene indirilmesi) gereksinimleri kalmıyor. Bu da söz konusu teknolojinin zamanla unutulmasına yol açıyor. Ama döngü tekrar devreye giriyor ve bizim insansı Cylon’lar, Centurion’ları yaratıyorlar. Amaç her zamanki gibi yine aynı. İşin ilginç yanı ise sonuç da aynı oluyor. Zira Centurion gelişip isyan ediyor. Centurion’lar ile insansı Cylon’lar arasında bir savaş başlıyor.

the_final_five_spoiler_by_nuke_vizard
Son Beşli

Son Beşli ve Yolculukları

Centurion’ların gazabından kurtulamayacaklarını ve sonsuza dek yok olacaklarını düşünen beş insansı Cylon bilimcisi, geçmişte sahip oldukları, ama üreme yeteneği kazanılınca unutulan diriliş teknolojisini tekrar yaratabilmek için amansız bir çalışmanın içine giriyorlar. Bir süre sonra da bu konuda gelişme kaydediyorlar. Centurion’lar, nükleer bombalarla Earth gezegenini harabeye döndürüyor. Gezegende yaşayan insansı Cylon’lar tamamen yok oluyor. Bizim beş bilimci de ölüyorlar; ama inşa etmeyi başarıp yörüngeye yerleştirdikleri diriliş gemisi‘nde uyanıyorlar. Earth’deki insansı Cylon’lardan geriye kalan bu 5 kişi, 12 kabileyi, Centurion’ları tekrar üretmemeleri konusunda uyarmak için yola koyuluyorlar. Atalarının Earth’e gelirken katettikleri yolda bıraktıkları izleri takip ederek, 12 Koloni’yi arıyorlar. Sıçrama teknolojisine sahip olmadıkları için yolculukları tam 2 bin yıl sürüyor.

Ancak 12 Koloni’yi bulduklarında çok geç kaldıklarını fark ediyorlar. Çünkü İlk Cylon Savaşı çoktan başlamıştır bile. Buradan sonra anlatılan iki hikaye artık birleşiyor.

12 Koloni ve İlk Cylon savaşı, Son Beşli’nin Savaşa Müdahalesi

Durumun daha da kötüleşeceğini anlayan Son Beşli, savaşı durdurmak için 12 Koloni Centurion’ları ile irtibata geçmeye karar veriyorlar. Son Beşli’nin lideri Ellen Tigh, Centurion’lara insanlarla ateşkes yapmaları karşılığında insansı Cylon üretmeyi ve diriliş teknolojisini öğretmeyi vaat ediyor. Bunun üzerine Centurion’lar savaşı durdurma kararı alıyorlar. İnsanlar ile Centurion’lar arasında 40 yıl sürecek bir sözde barış dönemi başlıyor. Bu dönemde insanlar, Cylon’lardan hiç haber alamıyorlar, ancak Centurion’lar Son Beşli’nin yardımıyla büyük gelişme katediyorlar. Şunu da unutmamak lazım ki, Son Beşli gelmeden önce de Centurion’lar insansı Cylon yapmaya çalışıyorlardı, fakat başarılı olamamışlardı. Yine de çalışmaları sonucu Hybrid‘leri üretmeyi başarmışlardı.

BG-battlestar-galactica-cylons
3, 6 ve 8 nolu Cylon modelleri.

İnsansı Cylon Modellerinin Yaratılması

Son Beşli’nin yol göstermesiyle Centurionlar Number One‘ı üretmeyi başarıyorlar ve ona John Cavil ismini veriyorlar. John’un ardından 7 Cylon modeli daha üretiliyor: Leoben Conoy, D’Anna Biers, Simon O’Neill, Aaron Doral, Number Six, Daniel ve Sharon… Son Beşli olarak anılan Ellen, Saul, Galen, Samuel ve Tory, ürettikleri 8 insansı Cylon modeliyle çok yakınlaşıyorlar. Özellikle liderleri Ellen, 7 numara olan Daniel’a aşırı düşkünlük gösteriyor. İlk çocuk John, Son Beşli’nin diğer modellere, özellikle de Daniel’a ilgisini kıskanıyor. 7 numaralı modeli tamamen yok ediyor. İnsansı modeller, Centurion’ları köleleştirip, özgür düşünce ve irade yetilerini ellerinden alıyorlar, onları hizmetçi ve savaşçıları yapıyorlar.

Hafızaları Silinen Son Beşli’nin 12 Koloniye Yerleştirilmesi

Kendi yaratıcılarının tutumlarından ve fazla hümanist tavırlarından rahatsızlık duyan John, kendi planını devreye sokma kararı alıyor. John, Son Beşli’nin bilinçlerini yaşlanabilen yeni bedenlerine “indiriyor“, ama hafızalarını manipüle ederek geçmişlerini hatırlamalarını engelliyor. Hepsini farklı zamanlarda farklı yerlerde, sahte hafızalarla (kendilerini doğma büyüme 12 koloni halkından insanlar sanacak şekilde) insanların arasına bırakıyor. Amacı, Son Beşli’ye hayatlarının dersini vermek. Çünkü insanların arasında yaşayıp onların ne denli acınası varlıklar olduğunu anlamalarını istiyor. Tekrar Cylon’ların diriliş gemilerinde uyanıp hafızalarını geri kazanınca, insanların aslında kötü olduğunu, yaşamayı hak etmediklerini anlayacaklarını varsayıyor. John, diğer modellerin hafızasından Son Beşli’yi siliyor. Son Beşli’yle ilgili bütün kayıt ve kanıtları yok ediyor. Ancak kaderin bir cilvesi, Son Beşli’den hiçbiri Cylon’ların büyük insan soykırımında ölmüyor, hepsi bir şekilde Battlestar Galactica‘ya gelmeyi başarıyor.

Caprica after the bombing
Cylon saldırısından sonra Caprica…

2. Cylon Savaşı

7 insansı Cylon modeli, zamanla çeşitli kimliklerle insanların arasına sızıyorlar. Bilim adamı Baltar, farkında olmadan Cylon planına alet oluyor. Koloninin tüm savunma sistemlerini felç eden Cylon’lar, insan medeniyetine topyekun saldırıya girişiyor. Filo savaş gemileri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Ama müzeye dönüştürülmesi planlanan ve İlk Cylon Savaşı’ndan kalma yaşlı Battlestar Galactica bu süreçten etkilenmiyor. Nedeniyse, Galactica’nın komutanı Adama‘nın 40 yıl önceki Cylon savaşlarından kalan bir alışkanlık ile geminin savunma sistemindeki bilgisayarları bir network altında toplamayıp, sadece istasyon bazında çalıştırmasıdır. İşte bu nedenle Cylon’lar, 12 koloniye saldırırken diğer tüm gemilerin network sistemini çökertmiş; ama bunu network sistemi ile çalışmayan Galactica’ya yapamamışlardır. Ayrıca bu saldırıdan Battlestar Pegasus adlı bir savaş gemisi de kurtulmayı başarır. Bu iki geminin yolları ileride kesişecektir. Kısaca, Battlestar Galactica’nın koruduğu ufak bir filodaki yaklaşık 50 bin insan hariç tüm insanlık neredeyse soykırıma uğruyor. 12 Koloni işgal ediliyor.

Hayatta Kalan İnsanların Destansı Yolculuğu ve Peşlerindeki Cylon Tehdidi

5 yıl boyunca uzayın derinliklerinde insanlarla Cylon’lar büyük bir yarışa giriyor. İki tür de 13. Kabile’yi arıyor.  İnsanlar, aynı zamanda üstün Cylon güçlerine karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Bu süreçte insanlığın başlangıç noktası olan Kobol’u, Alg gezegenini ve Umutlar Tapınağı‘nı buluyorlar. Başka bir gezegende Yeni Caprica şehrini kuruyorlar, ancak orası da Cylon’lar tarafından işgal ediliyor. Son Beşli’den biri olan Ellen Tigh da burada “ölüyor”. Cylon’lar bu süreçte iç savaşa düşüyorlar. 2, 3, 6 ve 8 numaralı modeller, John ve ona sadık olan 4 ve 5 numaralı modellerden ayrılıyorlar. Ayrılıkçılar, Centurion’ların iradesini elinden alan parçaları söküp onları özgürleştiriyorlar. Ayrılıkçı takımla insanlar zamanla ittifak kurup, John’a karşı mücadele veriyorlar.

Yeni Caprica’da ölen Ellen, diriliş gemisinde uyanıyor ve John tarafından gizleniyor. Ayrılıkçı Cylon’larla insanlar son diriliş gemisini de yok ederek tüm Cylon’ları insanlar gibi sonlu varlıklar haline getiriyor. Bu süreçte kendilerini insan sanan Son Beşli’nin 4 üyesi, Cylon olduğunu fark ediyor.

İnsanlar ve ayrılıkçı Cylon’lar, 13. Kabile’nin yerleştiği Earth dedikleri gezegeni buluyorlar. Tamamen harap olmuş, radyoaktiviteyle yaşanmaz hale gelmiş Earth, hayal kırıklığı yaratıyor. Bu arada Son Beşli, Earth’e ayak basınca yavaş yavaş geçmişlerini de hatırlamaya başlıyorlar. Yaşanabilir bir gezegen aramak için Earth’ü terk ediyorlar. Ayrılıkçı Cylon’lar insanların arasına kabul ediliyor. 12’ler Meclisi‘nde onlara da temsil hakkı veriliyor. Bu sefer insanlar arasında iç savaş çıkıyor. Felix Gaeta ve Tom Zarek, Cylon’ları aralarında kabul etmeyerek Galactica’nın kontrolünü ele geçiriyorlar. ama isyan bastırılıyor.

010-battlestar-galactica-theredlist
Cylon saldırısından kurtulmayı başaran bir avuç insanın kaçışı…

Son Büyük Savaş

Cylon’ların diriliş teknolojisinden yoksun kalması sonucu John, ilk insan Cylon çocuğu olan Hera‘yı bir planla ele geçiriyor. Amacı Hera üzerinde inceleme yaparak Cylon’ların nasıl üreyebileceğini keşfetmek. Fakat kendilerini Hera’yı kurtarmaya ve John’u yok etmeye adayan bir grup insan, yaşlı Battlestar Galactica ile birlikte John ve güçlerine savaş açıyor. Hera kurtarılıyor, John mağlup ediliyor. Bu sırada eski karısını öldürdüğünü anlayan Gallen, Tory’yi öldürüyor. Son Beşli’nin sayısı dörde iniyor. Samuel’in de kendini boş filo gemileri ile güneşe sürmesiyle bu sayı üçe düşecektir. Savaş esnasında Starbuck‘ın, Hera’nın resminden ilham alarak girdiği sıçrama kodları, insanlığı ve Cylon’ları şu an hepimizin üzerinde yaşadığı Dünya‘ya ulaştırıyor.

Dünya

Dünya’ya gelen ve güzellikleri karşısında büyülenen insan ve insansı Cylon’lar, bu gezegende yeni bir hayata başlamaya karar veriyorlar. Başkan Roslin burada ölüyor. Herkes gruplar halinde gezegenin değişik noktalarına yerleşiyorlar. Gezegenin henüz ilkel olan yerli insanlarının da tıpkı 12 Koloni insanlarına benzediği görülüyor.

150 Bin Yıl Sonra

İnsan ve insansı Cylon’ların Dünya’ya ulaşmasından 150 bin yıl sonra insanların tekrar geliştiğini fark ediyoruz. Büyük şehirler kurulmuş ve robot teknolojisi gelişmeye başlamıştır. Ayrıca bu zamanda yapılan bir keşif sonucu tüm insanlığın tek bir kadının soyundan geldiği anlaşılıyor. Bu kadının 150 bin yıl önce Dünya’ya gelen yarı insan yarı Cylon Hera olduğu vurgulanıyor. Bu da Dünya üzerindeki tüm insanlığın yarı Cylon olduğu anlamına geliyor. Şimdi merak edilen şey, döngünün burada da yaşanıp yaşanmayacağıdır.

bsg
Filonun Dünya’ya varışı…

Çeşitli Bilgiler

• İnsanlar, Eski Yunan dinine benzeyen çok tanrılı bir inanç sistemine sahipken, Cylon’lar tek tanrıya inanmaktadır.
• Starbuck’ın tam olarak ne olduğu açıklanmamıştır. Melez olma ihtimali var. (Daniel)
• Baltar ve Number Six’in gördüğü ve melek oldukları varsayılan vizyonların durumu belirsizdir.
• Kehanet yeteneğine sahip Cylon ve melezlerin bu özelliklerine nasıl sahip oldukları bilinmemektedir.
• Dünya’ya ulaşıldığında serbest bırakılan ve Cylon gemisini alıp giden Centurion’ların durumu meçhuldür.

Yapımın mitolojik takvimine buradan ulaşılabilir.

Yazar: İsmail Yamanol

Amatör bir düş gezgini, saplantılı bir bilimkurgu hayranı. Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstelendiği Bilimkurgu Kulübü'nde at koşturmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir

yapay-zeka-3

Avrupa Birliği “Yapay Zekâ Yasası”nı Onayladı

Geçtiğimiz günlerde “AB Yapay Zekâ Yasası“, Avrupa Konseyi tarafından onaylanarak nihai hâlini aldı. Dünyada bir …

Bir Cevap Yazın

Bilimkurgu Kulübü sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin