bilimkurgu kulubu

Dizi stargate thor 1

Tarih: 11 Aralık 2018 | Yazar: Can Kaçan

0

Asgard Filosunun Başkumandanı: Thor

Asgard filosunun Başkumandanı Thor, pek çok vesileyle Dünya’nın ve S.G.C’nin yardımına koşmuş saygıdeğer bir müttefikti. Bu yardımlar daha sonra, Çoğalıcılar’a karşı verdikleri savaşta Asgard’a yine yardım olarak geri döndü. Türünün geri kalanı gibi Thor da cinsel üreme yeteneğine sahip değildi ve bedeni öldüğünde bilincini yeni bir klona aktararak hayatta kalıyordu. Goa’uld‘ların sömürgeci anlayışının aksine, Asgard uygarlığı barışçıl ve yardımseverdi. Kimi gezegenleri kendi himayelerine aldıkları ve Goa’uld’a karşı korudukları biliniyordu. SG-1 ekibi bu gezegenlerden biri olan Cimmeria‘ya ulaştığında, Asgard ile de ilk temasını sağlamış oluyordu.

Thor’un da önayak olması sonucu, ilerleyen süreçte Asgard ile Dünya arasında iyi ilişkiler kuruldu. Özellikle Dünya Goa’uld’un baş hedeflerinden biri haline geldiğinde, Goa’uld ile Asgard arasında bir anlaşma bile düzenlendi ve bu süreci Thor bizzat yürüttü. Anlaşma sonrası Dünya, Asgard koruması altındaki gezegenlere dahil edildi ve Goa’uld tehdidine karşı güvenceye alındı. Ancak sonraki süreçte bu anlaşma bile Goa’uld tehlikesini bertaraf etmeye yetmedi.

Jack O’Neill yanlışlıkla beynine Kadim bilgi deposunu aktarınca ölümün eşiğine gelmiş ve onu bu durumdan Asgard kurtarmıştı. Ayrıca bu olay sayesinde Asgard, insanlardaki potansiyelin ilk kez farkında varmıştı. Gelişen bazı olayların sonucunda Albay Jack O’Neill ile Thor arasında özel bir dostluk oluştu. Hatta Thor, Asgard’ın başı sıkıştığında sık sık O’Neill ve ekibinden yardım istedi. Özellikle Thor’un gemisi Çoğalıcılar tarafından istila edildiğinde Dünya için de büyük bir tehlike doğdu. Çünkü Çoğalıcılar’ın yeni hedefi Dünya’nın ta kendisiydi. Bunu engellemek için ölümle burun buruna gelen Thor, son çare olarak Jack O’Neill’ı gemiye ışınladı.

Thor’un gemisi Beliskner yok edildi ve Dünya Çoğalıcı tehlikesinden kurtuldu. Ancak çok geçmeden Asgard bir kez daha S.G.C’nin yardımını istedi. Thor, Dünya’nın Çoğalcılar’a karşı direnişinden etkilenmişti ve Binbaşı Samantha Carter‘ın, bu ölümcül makinelere karşı yeni stratejiler geliştirilmesinde Asgard’a yardımcı olabileceğine inanıyordu. Samantha Carter, Çoğalıcılar’a karşı yem taktiği kullanarak gerçekten de başarılı oldu ve hem Thor’un hem de Asgard’ın gözünde bir kurtarıcıya dönüştü.

Yarı yükselmiş bir Goa’uld olan Anubis, Samanyolu’na döndüğünde ve Asgard’ın sırlarını ele geçirmeyi kafasına koyduğunda, onu durdurmak için yollanan kişi Thor’du. Ancak Thor yakalandı ve Anubis tarafından sorguya çekildi. Asgard teknolojisini ele geçirmek isteyen Anubis, Thor’un beynine cihaz takarak bilgileri zorla almaya çalıştı. Thor, O’Neill ve Teal’c tarafından kurtarıldı, ancak komaya girmiş durumdaydı. Herkesin öldüğünü sanmasına rağmen, Thor bir fırsatını bulup bilincini sorguya çekildiği geminin veri bankasına yüklemeyi başarmıştı. Sonrasında bilinci Asgard’a götürüldü ve yeni bir klona aktarıldı.

Thor, Asgard-Çoğalıcı savaşındaki yardımlarından ötürü Dünya’nın ilk uzay gemisi olan Prometheus‘u Asgard kalkanları ve silahlarıyla donattırdı. Dünya’ya yaptığı bu ziyaret sırasında, ayrıca Stargate’i ABD ordusunun elinden almak isteyen hükümetleri etkilemek için General Hammond‘a yardımcı oldu. Thor, geçidin S.G.C’nin himayesinde kalması gerektiğini, bunun onlar için oldukça hassas ve önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Asgard uygarlığının önemli liderlerinden biri olan Thor, Dünya’nın da en büyük müttefikleri arasındaydı. Ne var ki tüm Asgard ırkı büyük bir sorunla boğuşuyordu. Yeni bedenler üretmek için kullandıkları klonlama süreci bir çıkmaza girmişti. Heimdall gibi Asgard bilimcilerinin soruna çözüm bulma konusundaki kapsamlı araştırmalarına rağmen, genetik bozulmayı durdurmanın çıkar yolu görünmüyordu ve bu da Asgard’ı bir yok oluşa doğru sürüklüyordu.

Klonlamanın doğurduğu açmaza çözüm bulamayan Asgard, tüm teknik bilgilerini Odyssey‘de yüklü bir bilgisayar çekirdeğine aktararak insanlığa hibe etti. Bu dokunaklı süreçte Thor, SG-1 üyeleriyle vedalaştı ve sonrasında da Asgard uygarlığı kendi varlığına son verdi. Ancak bu Asgard’ın topyekun olarak evrenden silindiği anlamına gelmiyordu. Zira Pegasus Galaksisi‘nde, aykırı da olsa yaşayan bir Asgard kolonisi vardı. Bir kukla karakter olan Thor, dizide aynı zamanda Daniel Jackson rolünü de canlandıran oyuncu Michael Shanks tarafından seslendirildi.

Etiketler: , , , , , , , ,


Yazar Hakkında

Asimov ve Stargate hayranı...