bilimkurgu kulubu

Soğuk Savaş Arşivi

Nükleer Derebeylikler Çağı

18 Aralık 2015 | Konuk Yazar

Yaşadığımız dönemin adı “II. Ortaçağ”… İlk Ortaçağ, dinin, bilim ile çatışmaya girip, yenilmesiyle sonuçlanmıştı. II. Ortaçağ da ise din ilk