bilimkurgu kulubu

Hendrik Lorentz Arşivi

5. Element: Esir #3

8 Eylül 2016 | Sinan İpek

19. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ışığın bir dalga olduğu artık genel kabul görmüştü. Bununla birlikte, dalgalar boşlukta yayılamayacağı için esir denen taşıyıcı bir ortamın