eldar-kapak

Warhammer 40K Evreninde Türler #5: Eldar

Warhammer 40K evrenindeki en köklü türlerden biri olan Eldar, yaşanan büyük olayların çoğunda önemli bir rol oynamıştır. Necronların uykuya çekilmesiyle evrende serpilen ve gelişen Eldar, daha sonraları kibirlerine yeni düşmüş ve büyük bir çöküş yaşamıştır. Bu çöküş ile bir çok Eldar hayatını kaybetmiş, sağ kalanlar kendi arasında bölünmüş ve gezegenleri yok olmuştur. Gezegenleri yok olan Eldar halkının büyük bir çoğunluğu Craftworld adı verilen yıldız gemilerinde yaşamaktadır.

Neredeyse bir gezegen büyüklüğündeki bu gemilerin kendi atmosferi ve biyosistemi vardır. Bu gemilerdeki ormanlar yenilenebilir kaynakların ve solunabilir havanın temelini oluşturur. Diğer Eldarlardan farklı olarak Craftworld de yaşayan her Eldar askeri eğitimden geçmiştir. Bütün bu yıldız gemileri, şehir devletler gibi birbirinden bağımsız hareket etse de ortak amaçlar için birbiriyle yardımlaşabilir. Fazlasıyla nadir olsa da, iki Craftworld bir konu hakkında uzlaşamayıp birbiri ile savaşabilir.

eldar

Craftworld deki kuralları çok sert bulan ve ya başka sebeplerden dolayı  korsanlık yapan Eldarlar da bulunmaktadır. Bu korsanların bir kısmı daha karanlık işlerle uğraştığından dolayı ve alındığı zaman yıldız gemisine şeytanları çekeceği düşüncesiyle Craftworld’e girmeleri yasaktır. Eldar türünün düşüşü ile ortaya çıkan Eldar gruplarından bir diğeri ise Exodite‘lardır. Birçok gelişmiş türün aksine tarımla uğraştıkları için Craftworld Eldarları tarafından geriye doğru gittikleri düşünülse de teknolojik gelişmelerinin bir kısmını saklamışlardır. Craftworld Eldarlar ile ticaret yaparlar, Craftworld Eldar ise karşılığında onları dış tehditlerden korur.

Bir diğer Eldar grubu ise Eldar tanrılarından Gülen Tanrı’nın takipçileri olan Harleyquin‘lerdir. Çeşitli akrobatik gösteriler sergileyen bu Eldarlar sadece iyi performans sanatçıları değildir. Savaşta üstün çeviklik gösteren Eldar türünün normal bir askerine göre çok daha hızlı ve tehlikelilerdir. Asıl amaçları ise Eldar’ın düşüşünden sonra geride kalan tek kütüphane olan Kaos’un Kara Kütüphanesi’ni yabancılardan korumaktır. Eldar türü psişik olarak güçlü bir tür olduğu için birçok duyguyu daha uçlarda yaşamaktadır. Eldar büyük çöküşü yaşamadan önce çok gelişmiş, artık temel ihtiyaçlarını çok daha rahat gördükleri için daha farklı zevkler aramaya başlamış ve daha tatminsiz hale gelmiştir. Daha egzotik zevkler arayan Eldarlar, daha uç zevkler yaşamak için çeşitli kültler kurar. Gittikçe daha fazla haz arayan Eldarların bir çoğu daha karanlık yönlere sapmaya devam eder. Eldar liderlerinin birçoğu türünü bu tehdide karşı uyarmasına rağmen kültler gittikçe daha da güçlendiği için bu uyarılar fazla dinlenmez.

dark-eldar

Eldar türünün bir kısmı bu öngörüyü izleyerek başka gezegenlere gider, bunlar Exoditelardır. Bir kısmı ise kendi gezegenlerini yapan Craftworld Eldarlardır. Zevk ve işkence kültlerinde varlığını devam ettiren Eldarlar ise karanlık yollarda ilerlemeye devam eder. Eldarların yoğun psişik güçleri Warp’ta karanlık bir enerji oluşturmaya başlar. Bu karanlık ise daha sonra Kaos Tanrısı olan Slaanesh’e dönüşür. Eldar ruhlarıyla beslenen  bu kusursuz prens, Eldar’ın çöküşüne neden olur. Bu tanrıyı takip eden Eldarlar ise nerede ne zaman çıkacağı belli olmayan ve ele geçirdiği tutsaklara işkence eden korsanlara, Dark Eldar‘lara dönüşür.

Eldarlar biyolojik olarak insanlara çok benzerler. Keskin kulaklı ve uzun boylu olan Eldarlar, insanlarla karşılaştırıldığında çok daha uzun yaşarlar. Bir hastalık veya bir kaza olmadığı sürece binlerce yıl yaşayabilen Eldarların, dolaşım ve sinir sistemi insanlara göre çok daha fazla gelişmiştir. Bu yüzden insan gözünün takip edebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde savaşabilirler. Çöküş devirleriyle birlikte tüm geçmişleri yok olan Eldarların geçmişinden geriye biraz gerçek biraz mitlerden oluşan hikayeler kaldı. Bu hikayelerde anlatılan Eldar tanrıları ise bunlardır:

khaine

Asuryan

Eldar Tanrılarının en yaşlısı olan bu ilah yaşayan her canlının atası ve tanrıların babası olarak bilinir. İsimlerinden biri Anka Kral’dır. Tanrıça Gea’nın eşlerinden biridir.

Gea

Asuryan ve Khaine’nin eşidir. ’’Gia’’ olarak da bilinir.

Khaine

Savaş, yıkım ve cinayet tanrısıdır. Daha sonra gelmiş geçmiş en büyük Eldar kahramanı olan Eldanesh’i öldürmüş ve bu yüzden bir ölümlü tarafından, yaptıkları hatırlansın diye lanetlenmiştir. Bu lanete göre elinden sonsuza dek kan akar. Bu yüzden de Eldar dilinde “kanlı el” anlamına gelen Kaela Mensha lakabı takılmıştır. Kardeşi olan demircilik tanrısı Vaul ile düşmandır. Kaos tanrısı Slaanesh, Khaine ile savaşmış ve onu tutsak olarak almıştır. Daha sonra Kaos Savaş tanrısı olan Khorne, Khaine’ı esir almak için Slaanesh ile mücadele etmiş ve bu çekişme sırasında Khaine materyal dünyaya çekildiği gibi parçalara ayrılır. Bu parçalardan birine sahip güçlü bir savaşçı kendini kurban ederek Khaine’nin avatarı haline gelebilir. Bu avatar, Eldar birliklerinin sahip olduğu en güçlü birimlerden biridir. Ayrıca her Eldar savaşçısı Khaine’nin bir özelliğini temsil eder.

Vaul

Demirci tanrı olan Vaul, Khaine ve Asuryan’ın kardeşidir. Asuryan, Eldar türünü ilahi dünyalardan kovup ölümlü dünyalara sürgün ettiğinde avcılık tanrısı Kurnous ile bereket tanrısı Isha, Eldar ile iletişime geçmek için Vaul’a gelir ve Vaul onlara ruh taşlarını verir. Khaine ile düşman olma sebebi de Vaul’un,  Khaine’i kandırmaya çalışıp ona kendi yaptığı bir kılıç yerine ölümlü bir demircinin kılıcını vermesidir. Khaine daha sonra Vaul ile çarpışır ve onu kendi örsüne bağlayarak hapseder. Slaanesh’in doğması ile yok olmasına rağmen bazı demirciler Vaul’u onurlandırmak için anıtlar dikmektedir.

curseofkhaine

Hoec

Yıldızlar yeni doğmuşken dünyalar arasında yolculuk eden gezgin tanrıdır. Eldar yolbulucuların bir kısmı Hoec’e tapmaktadır.

Cegorach

Cegorach, diğer isimleriyle Gülen Tanrı ve ya Soytarı Tanrı, Eldar soytarıları’nın taptığı tanrıdır. Diğer tanrılara ve ölümlülere yaptığı ağır, cezalandırıcı şakalarıyla bilinir. Khaine’in kılıcını çaldığı rivayet edilir. Slaanesh doğduğunda diğer tanrıların ruhunu çekerken Khaine Slaanesh ile savaşmış ve Cegorach Webway’e kaçmıştır. Bu yüzden sağ kalan tanrılardan biridir.

Morai Heg

Solgun bir kocakarı olarak bilinen bu tanrıçanın tüm ölümlülerin kaderini bildiği söylenir. Khaine’nin diğer eşi ve 2 çocuğunun annesidir. Tüm ölümlülerin kaderinin kendi kanında olduğunu keşfeder ve diğer tanrılara zarar verecek güce sahip tek tanrının Khaine olduğunu keşfedince kızlarını, çığlıklarıyla delirtmeleri için, Khaine’e yollar. Daha sonra Khaine’e çığlıkları durdurabileceğini fakat karşılığında kolunu kesmesi gerektiğini söyler. Khaine,Morai Heg’in kolunu keser ve Morai Heg kendi kanını içerek tüm ölümlülerin kaderi hakkında bilgi sahibi olur. Efsanelere göre Banshee savaşçıları, Morai Heg’in görünüşünü almışlardır.

isha

Isha

Eldar Bereket tanrıçasıdır. Eldar türünün anası olarak görülür. Ölümlüleri Khaine’nin gazabından korumak için Asuryan’ın ölümlüler ile tanrılar arasında bir bariyer oluşturmasını sağlamıştır fakat daha sonra ölümlülerle konuşamadığı için ağlamıştır. Ruh taşlarının Isha’nın göz yaşlarından yapıldığı söylenir. Asuryan, koyduğu bariyerin Isha ve kocası olan Kurnous tarafından aşıldığını öğrendiğinde onları işkence etmesi için Khaine’e teslim eder. Khaine yanan çukurda onlara işkence ederken Vaul buna dayanamaz ve onları serbest bırakması için bir anlaşma yapmak ister. Serbest bırakılmaları karşılığında yüz tane kılıç yapacağını söyler.

Uzun bir çalışma sonrasında Vaul’un yapması gereken bir tane kılıç kalmıştır fakat daha fazla zamanı kalmadığı için Khaine’e bir tane ölümlü yapımı kılıç verir. Vaul ile Khaine arasındaki anlaşmazlığın sebebi budur.Slaanesh’in doğduktan sonra diğer tanrıları yok eder fakat Isha’yı tutsak eder. Tutsaklığa dayanamayan Isha ağlayarak yardım ister ve çağrılarına Kaos Tanrılarının en yaşlısı olan, hastalık tanrısı Nurgle cevap verir. Onu Slaanesh den kurtarır  ve kendi tutsağı haline getirir. Nurgle artık kendine müthiş bir denek bulmuştur çünkü Isha, Nurgle’ın tüm hastalıklarını iyileştirebilir.

Kurnous

Isha’nın kocası ve avcılık tanrısıdır. Tüm Eldar türünün ve Lileath’ın babasıdır.

Lileath

Bakire Lileath diye bilinen bu tanrıça Kurnous ve Isha’nın kızıdır. Rüyaların ve servetin tanrıçasıdır. Bir gün rüyasında Isha ve Kurnous’un ölümlü çocuklarının Khaine’i öldüreceğini görür ve sonunda bu rüyasını Khaine’e anlatır.  Daha sonra ise Khaine’nin ölümlüleri kovaladığını ve yok edeceğini görür.

Ynnead

Orijinal mitlerde olmayan ve Eldar’ın düşüşünden sonra ortaya çıkan, ölülerin tanrısıdır. Eldar’ın gittikçe azalan umudunu temsil eder. Slaanesh ölen Eldar ruhlarını,kendisini beslemek için çeker. Eldarlar bunun önüne geçmek için ‘’Sonsuzluk Devresi’’ adında bir makine icat ederler. Sonsuzluk devresi tüm Eldar ruhlarını topladığı zaman  Warpta bu ruhların birleşeceğine ve Slaanesh ile mücadele etmek için Ynnead’i oluşturacağına inanılır.

Ağızdan ağza aktarılan bu hikayeleri dinleyen Eldar türü, Slaanesh ve diğer kaos güçlerinden intikam alma ve eski şanlı günlerine geri dönme isteği ile yanıp tutuşuyor…

Hazırlayan: Fırat Arslan

Önceki

Yazar: Konuk Yazar

Bu içerik bir konuk yazar tarafından üretilmiştir. Siz de sitemizin konuk yazarlarından biri olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kaleme aldığınız bilimkurgu temalı makale ve öykülerinizi bilimkurgukulubu@gmail.com adresine göndermek. Editör onayından geçen yazılarınız burada yayımlanıp binlerce okurun beğenisine sunulacaktır. Gelin bu arşivi birlikte büyütelim...

İlginizi Çekebilir

tau

Warhammer 40K Evreninde Türler #2: Tau

”Kimselere, Tau İmparatorluğu’nun herkesi birleştireceğine şüphe ettirmeyin. Kimselere bizim zamanımızın geldiğinden şüphe ettirmeyin. Çoğunluğun iyiliği …

Bir Cevap Yazın

Bilimkurgu Kulübü sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et