bilimkurgu kulubu

Emre Bozkuş

Bir Garip Merdümgiriz...Yazar Arşivi: Emre Bozkuş

Edepsiz Edebiyat Var mıdır?

22 Haziran 2021 | Emre Bozkuş

“Sanat yalnızca ‘nasıl’ı ve ‘ne’yi gösterdiğinde, ister iyimser isterse de umutsuz olsun, sıradan bir eğlencedir. ‘Neden’ diye sorduğunda ise, yalnızca


Post-Truth Çağında Hakikati Aramak

10 Haziran 2021 | Emre Bozkuş

Postkolonyalizm, postmodernizm, posthümanizm… Sonrası daima öncesinin eleştirisini ve dolayısıyla yıkımını içerir. Postkolonyalizm, emperyal bakış açısına dair yeni fikirler getirmiş ve


Posthümanizm Üzerine Notlar

1 Haziran 2021 | Emre Bozkuş

“Posthümanizm insanı birden fazla söylemde (evrimsel, ekolojik, teknolojik) merkeziyetçilikten uzaklaştırmakta kalmayıp aynı zamanda insan doğasındaki hümanistik, insanbiçimci, normatif kavramları tartışmaya


Postmodern Durum Üzerine Notlar

20 Mayıs 2021 | Emre Bozkuş

Yeni Dalga hareketinin niteliği halen ihtilaflıdır. Zira yerleşik düzene karşı çıkıp özgürlükçü bir yazın anlayışı getirdikleri söylenebilir. Ancak yine Yeni